Dokumenty ke stažení

V této části webu najdete základní lidskoprávní dokumenty ke stažení.

Všeobecná deklarace lidských práv (1948) - plné znění

Všeobecná deklarace lidských práv - zjednodušené znění

Úmluva o právech dítěte (1989) - plné znění

Úmluva o právech dítěte - zjednodušená verze

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966)

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966)

 

Důležité dokumenty k dalším lidskoprávním tématům najdete  pod následujícími odkazy:

Úvod do lidských práv

Práva žen

Práva dětí

Trest smrti

Uprchlíci a migranti