Právo na spravedlivý soudní proces

 

Článek 10

 

Každý má stejné právo, aby byl řádně a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, pokud jde o určení jeho práv a povinností nebo o jakékoli trestní obvinění proti němu.

 

Právo na spravedlivý soudní proces je jedním ze základních pilířů právních řádů všech demokratických států, které svým občanům garantují nezávislou a nestrannou soudní moc. Každý jedinec by měl mít státem zajištěné právo na spravedlivé a objektivní projednání a rozhodnutí své věci před nezávislým a nestranným státním orgánem, a to bez zbytečných průtahů řízení.

 

Porušení či upření tohoto práva přináší jedinci dalekosáhlé důsledky, jelikož vede k nemožnosti domoci se spravedlnosti a nemožnosti nápravy porušování jiných lidských práv u soudu. Toto téma úzce souvisí s historií našeho státu, ve které bylo právo na spravedlivý soudní proces též hrubě porušováno. Mnozí si vzpomenou na v dnešní době absurdně působící vykonstruované procesy za vlády komunistického režimu, které měly katastrofální dopad na souzeného jedince i celou společnost (Milada Horáková a další).

 

Případ Alberta Woodfoxe, který jsme pro vás vybrali, je jedním z mnoha, které dokazují, že právo na spravedlivý soudní proces je v mnoha zemích stále porušováno, ato i v těch, kde bychom to možná nečekali. Se studenty můžete následně hovořit o způsobech, důvodech a důsledcích porušování práva na spravedlivý soudní proces nedemokratickými režimy. Případy ze současné doby můžete porovnat s případy nespravedlivě souzených a odsouzených osob, které se staly v minulosti v naší zemi.

 

Téma je dobře využitelné nejen v základech společenských věd, ale také v dějepise či zeměpise.