Jak používat tento web

Milí uživatelé, cílem tohoto webu je usnadnění začlenění lidskoprávních témat do výuky. Učitelé zde najdou nejrůznější materiály, informace, metodiky a videa týkající se nejrůznějších lidskoprávních oblastí. Snažili jsme se, aby byl web komplexním nástrojem, kde najdete konkrétní materiály do hodin, nápady, jak s nimi pracovat, základní i rozšiřující informace o lidských právech a také možnost sdílet své zkušenosti.

 

Základními pilíři naší práce jsou:

  • Práce s konkrétními a reálnými příběhy a kauzami
  • Podřazení jednotlivých příběhu pod články Všeobecné deklarace lidských práv, jejichž porušování se zejména týkají
  • Témata jsou vybírána tak, aby byla zajímavá pro studenty a vzbuzovala v nich zájem
  • Doprovodné audio-vizuální materiály
  • Důraz na mezipředmětovou propojenost a možnost s případy a tematikou lidských práv pracovat v rámci různých předmětů
  • Návrh konkrétní akce u každého tématu, do které se mohou studenti sami zapojit

 

Po levé straně úvodní stránky najdete seznam jednotlivých článků Všeobecné deklarace lidských práv, ke kterým jsme tematicky zpracovali materiály týkající se konkrétního případu porušování tohoto práva.

 

Každé téma je rozděleno do několika částí:

a) Úvod – zde představujeme téma, které jsme k článku vybrali a objasňujeme, proč jsme vybrali právě je.

 

b) Návrh hodiny – v této části je návrh 45minutové hodiny, kterou je možné realizovat s připravenými materiály. Záleží na učiteli, zda metodiku hodiny použije, či využije třeba jen část materiálů a hodinu si poupraví dle svých potřeb. Na závěr je také příklad konkrétní akce, do které se studenti mohou zapojit.

 

c) Materiály do hodiny – v této složce naleznete materiály, které jsme k danému tématu zpracovali. Ke každému článku jsou připraveny textové podklady, pracovní listy, někde též fotografie či krátké filmy, které naleznete na přiloženém CD.

Na přání pedagogů jsme též přidali kolonku se správnými odpověďmi, kde naleznete vyplněné pracovní listy.

 

d) Více o tématu – jelikož materiály použité v hodině nejsou rozhodně vyčerpávající a jelikož studenti budou mít jistě mnoho dotazů, zařadili jsme složku Více o tématu, kde naleznete odkazy na webové stránky, videa, filmy, knihy, články v elektronických médiích a další podklady, které vám mohou pomoci lépe se zorientovat v problematice a rozšířit si povědomí o předkládaném tématu.

 

Níže můžete hlasovat v anketě či si stáhnout lidskoprávní časopis exisTENSE v elektronické podobě.

Po pravé straně naleznete záložku Studentská část, jejímž rozkliknutím snadno přejdete na studentskou část webu lidskaprava.cz.

Pokud potřebujete rychle vyhledat materiály k nějakému konkrétnímu případu, stačí zadat do vyhledávače klíčová slova a objeví se vám všechny související materiály.

Základní i rozšiřující informace a fakta o Amnesty International a její práci naleznete pod záložkou „O Amnesty International“. Níže si můžete prohlédnout naši aktuální nabídku vzdělávacích aktivit a stáhnout základní lidskoprávní dokumenty, a to i ve zjednodušené verzi, která je vhodnější pro práci v hodině.

V sekci filmy naleznete krátká videa, která lze jednoduše použít v hodinách. Zároveň jsou k nim vytvořeny metodiky, které můžete využít celé či se pouze nechat inspirovat některými jejich částmi. V případě zájmu o zapůjčení prezentovaných dlouhých filmů nás stačí kontaktovat emailem na vzdelavani@amnesty.cz.

O zkušenostech s lidskoprávním vzděláváním a s využitím metodik se můžete podělit s námi a dalšími uživateli díky fóru, kam můžete zároveň přidat odkazy na další zajímavé materiály.

Všeobecné informace o lidských právech, jejich historickém vývoji a základních dokumentech, ve kterých jsou zakotvena, naleznete v sekci obecně o lidských právech.