Právo na práci, práva zaměstnanců

Článek 23

1. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.

2. Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.

3. Každý, kdo pracuje, má nárok na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.

4. Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat odborové organizace a přistupovat k nim.

 

Všeobecná deklarace lidských práv se zabývá právy souvisejícími se zaměstnáním v článkích 23 a 24. Každý má právo si svobodně volit své zaměstnání, pracovat v uspokojivých podmínkách a za odvedenou práci má dostat náležitou odměnu. Navíc se může proti porušování svých práv zaměstnavatelem bránit s pomocí zákonů a odborů.


Nejspíš si řekneme, že tato práva jsou v České republice alespoň teoreticky dodažována (až na malé výjimky, o kterých se občas dozvídáme). Bohužel však k jejich porušování dochází v mnoha zemích, a to zdaleka nejen rozvojových. K tomuto článku jsme vybrali případ z Nepálu, jehož obyvatelé se kvůli vysoké míře nezaměstnanosti vydávají hledat práci do zahraničí a mnohdy se stávají oběťmi zneužívání a vykořisťování jak pracovními agenturami, tak zaměstnavateli.

 

Druhý případ je možná překvapivě z České republiky. To, že jsme zemí, kam přijíždí mnoho migrantů za prací, každý trochu tuší, ale málokdo se zamýšlí nad tím, v jakých podmínkách tu tito lidé žijí, za jakou odměnu pracují a zda se mohou domoci svých práv v případě, že jsou porušována. Případ stromkařů je jedním z nejmedializovanějších, kdy byli cizinci na našem území zneužiti k otrocké práci, nedostali za ni zaplaceno a bylo s nimi špatně zacházeno.


Při práci s tímto tématem si studenti konkrétněji uvědomí, jaká práva zaměstnanci mají a jak důležité je jejich dodržování. Zároveň se možná stanou citlivějšími k vnímání často nelehké situace cizinců migrujících za prací a sami budou při případném výběru práce v zahraničí opatrnější.