školy přátelské k lidským právům - česká republika

V roce 2012 se Česká republika zapojila do mezinárodního projektu Amnesty International propující po celém světě střední školy, které chtějí být přátelské k lidským právům.

CO JE ŠKOLA PŘÁTELSKÁ K LIDSKÝM PRÁVŮM?

Škola přátelská k lidským právům (Human Rights Friendly School) zajišťuje, že hodnoty lidských práv jako jsou rovnoprávnost, důstojnost, respekt, nediskriminace či participace jsou základem vzdělávací zkušenosti a jsou přítomny ve všech oblastech školního života: ve výuce, v řízení školy, vztazích i v prostředí školy.

Škola přátelská k lidským právům podporuje prostředí, ve kterém se lidským právům nejen vyučuje, ale kde se lidská práva praktikují, kde jsou respektována, bráněna a prosazována.

Více o projektu ŠKOLY PŘÁTELSKÉ K LIDSKÝM PRÁVŮM

 

Proč se do projektu školy hlásí?

Jedná se o jedinečný mezinárodní projekt, který poprvé v roce 2012 umožňuje zapojit se i českým školám. Projekt je zaštítěn a podporován největší mezinárodní lidskoprávní organizací na světě.


Zkušenosti a výsledky z pilotní fáze projektu ve více jak 15 školách ukazují/ukázaly, že ve školách zapojených do projektu:

  • se obecně zlepšila se atmosféra ve škole a  snížil se počet konfliktů a projevů sociopatologických jevů (např. šikana, diskriminace)
  • studenti projevují větší tendenci diskutovat o věcech, které se jich týkají
  • zvýšená aktivita ve třídě i při mimoškolních aktivitách
  • studenti přijali fakt, že s právy přichází i odpovědnost
  • chovají se ohleduplněji ke spolužákům i učitelům a dalším pracovníkům školy
  • u studentů se zvýšila se jejich samostatnost a zlepšilo se kritické myšlení
  • mají lepší povědomí o světě, ve kterém žijí, o globálních otázkách uvažují v souvislostech
  • učitelé potvrdili větší radost z učení a vyšší uspokojení z práce
  • došlo ke zvýšení důvěry a spolupráce mezi studenty a vyučujícími
  • posílily se a zlepšily vztahy mezi učiteli a studenty, učiteli a rodiči i mezi zaměstnanci školy


Stáhněte si Informace pro školy, ve kterých se dozvíte více o projektu a roli školy v něm