Nabídka vzdělávacích aktivit

Základní pilíře všech vzdělávacích aktivit Amnesty International jsou:

  • Interaktivita
  • Práce se skutečnými případy Amnesty International
  • Důraz na kritické myšlení a spolupráci mezi studenty

 

Podívejte se na aktuální nabídku workshopů Amnesty International pro školy na školní rok 2019/2020. V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte regionální koordinátorky:

Martina Neradová, koordinátorka pro Čechy: martina.neradova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

 

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Úvod do problematiky lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnosti diskutovat o lidských právech u nás i ve světě. Na workshopu budou pracovat také se třemi skutečnými případy porušování lidských práv ze třech různých zemí, na nichž si budou moci lépe uvědomit problémy nedemokratických režimů a porovnat je se situací u nás.

90 minut (2 vyučovací hodiny)


ŽIVÁ KNIHOVNA

V živé knihovně se studenti setkají s osobnostmi z řad menšin žijících v České republice, které se studenty sdílí svůj životní příběh, a mohou se jich na cokoli, co je zajímá, zeptat. Živé knihovny pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Během projektového dne čekají studenty kromě živé knihovny i další zážitkové aktivity prohlubující znalosti o lidských právech a porozumění menšinám a souvisejícím tématům.

163 minut (3 vyučovací hodiny+přestávky)
Nabízíme také prodloužený projektový den (5 vyučovacích hodin)

 

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop zaměřený na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámí se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují. Při rolové hře si vyzkouší azylový proces a zjistí, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Budou mít také příležitost otevřeně diskutovat o tématu v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých.

90 minut (2 vyučovací hodiny)


MARATON PSANÍ DOPISŮ

Největší lidskoprávní kampaň na světě, jejímž cílem je společně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví je možné psát také tzv. dopisy solidarity. Maraton psaní dopisů se koná každoročně se kolem Dne lidských práv (10. prosince), a to na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Zájemci o organizování Maratonu se mohou registrovat na webu www.amnesty.cz/maraton. Pro školy nabízíme workshop, ve kterém se studenti seznámí s aktuálními případy a naplánují vlastní akci.

 

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

Učitelům, pracovníkům s dětmi a mladými a studentům pedagogických oborů nabízíme také vzdělávací semináře, které se zaměřují na začleňování témat lidských práv do výuky, sdílení dobré praxe i obav, představení metodických materiálů a reakce na nesnášenlivé projevy ve výuce.

 

Aktuálně zveme na bezplatný vícedenní seminář JAK NA LIDSKÁ PRÁVA ZÁŽITKEM o využívání metod neformálního vzdělávání při práci s lidskoprávními tématy včetně migrace konaný 13.-15.9.2019 v Brně. Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu je strategie Cíle udržitelného rozvoje. Každý účastník obdrží metodické materiály, certifikát o absolvování a bude odcházet vybaven informacemi o další metodické a finanční podpoře Amnesty International.

Na seminář se přihlásíte vyplněním formuláře.  Pro více informací včetně předběžného programu přejděte na stránku projektu Start the Change, ze kterého je seminář financován.