Nabídka vzdělávacích aktivit

Základní pilíře všech vzdělávacích aktivit Amnesty International jsou:

 • Interaktivita
 • Práce se skutečnými případy Amnesty International
 • Důraz na kritické myšlení a spolupráci mezi studenty

 

1. Workshopy k lidským právům

 

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

 • Úvodní workshop k lidským právům
 • Seznámení a hlavně porozumění Všeobecné deklaraci lidských práv spolu s konkrétními příklady jejího porušování

VĚZNI SVĚDOMÍ ANEB 3 MINUTY STAČÍ

 • Workshop věnující se třem nespravedlivě vězněným, o jejichž propuštění Amnesty International usiluje
 • Studenti se interaktivní formou seznámí s osudy tří vězňů svědomí a s důsledky porušování lidských práv v praxi
 • Možnost navazující akce „Dopisy v ulicích“, kdy studenti sbírají podpisy na podporu daných vězňů

 

TREST SMRTI

 • Přiblížení situace trestu smrti ve světě a argumentů pro i proti jeho uplatňování, seznámení se s reálnými kauzami, určování výhod a rizik trestu smrti formou diskuze

 

UPRCHLÍCI A MIGRANTI - Úvod do problematiky

 • Ujasnění základních pojmů, seznámení s problematikou migrace a uprchlictví a prožití složité situace uprchlíků a imigračních úředníků pomocí hraní rolí

 

 

2. Projektové dny

 

Projektový den s živou knihovnou

 • Studenti si mohou v rámci projektového dne místo knížek „půjčit“ osobu se zajímavým životním příběhem, se kterou by si v reálném životě nikdy nepopovídali, a zeptat se jí na všechno, co je zajímá.

 

V případě Vašeho zájmu nás stačí kontaktovat

emailem: jana.mydlilova@amnesty.cz nebo na telefonním čísle: 725 336 814 a domluvit

nejvhodnější aktivitu pro Vaše studenty.