Zákaz diskriminace

 

Článek 2


1. Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.


2. Dále nebude činěn žádný rozdíl z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž osoba náleží, ať jde o zemi nebo území nezávislé, nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.


K tomuto článku jsme vybrali téma menšinové sexuální orientace. Pro jistou část české společnosti je o tomto tématu stále obtížné diskutovat. Lidé, kteří si uvědomí, že mají menšinou sexuální orientaci, se mohou setkávat s nepochopením, šikanou či diskriminací. Studenti se seznámí se základními informacemi o sexuálních menšinách a s vyvrácením nejčastějších mýtů.