Zákaz otroctví a nucených prací


Článek 4


Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo v nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.


Dětští otroci – pojem, který v nás vyvolává překvapení a pohoršení a pojem, který v naší zemi neuslyšíte. Přesto jsou každodenně v mnoha částech světa tisíce dětí nuceny tvrdě pracovat, často čelí násilí a zneužívání, chybí jim adekvátní lékařská péče a nemají přístup ke vzdělání.

S tímto tématem studenti pravděpodobně nemají žádnou zkušenost. Otroctví máme spojeno především se starověkým Řeckem a Římem a s  novověkou kolonizací. V současnosti je otroctví pokládáno za jev minulosti a studenti si jen těžko dokážou představit, že zatímco u nás vyrůstá většina dětí v blahobytu a s možnostmi, které mnohdy už ani nedokážeme docenit, existují země, ve kterých je dítě pokládáno za levnou pracovní sílu a jeho potřeby a práva jsou ignorovány.

Studenti by si během práce s tematikou dětských otroků měli uvědomit, že věci, možnosti a práva, která považují za přirozené a nad nimiž je zřídka napadne se zamyslet, mohou být pro děti v jiných zemích jen vzdáleným snem.

Tato problematika alarmujícím způsobem připomíná nerovnováhu dnešního světa, ve kterém jsou bohatství a blahobyt rozloženy velmi nerovnoměrně, a ukazuje nám, že k všeobecnému dodržování lidských a dětských práv nám zbývá ještě velký kus cesty.

Pokud si toto studenti uvědomí a shledají, že jim osud těchto dětí není lhostejný, existuje mnoho iniciativ a kampaní, do kterých se mohou zapojit a připojit se tak ke snahám o zastavení dětské práce.