O Amnesty International

amnesty

Webové stránky www.lidskaprava.cz vytvořila a spravuje česká sekce Amnesty International, stránky vznikají v rámci vzdělávacího projektu Školy pro lidská práva, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Amnesty International

je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu.


Základní informace o Amnesty International najdete zde


Rozšiřující informace o Amnesty International najdete zde

 

 

Více informací o Amnesty získáte na www.amnesty.cz (web české sekce Amnesty) a na www.amnesty.org (stránky mezinárodního hnutí).