Zákaz mučení a nelidského zacházení

 

Článek 5

 

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

 

K tomuto článku Vám nabízíme materiály týkající se problematiky dětských vojáků. Téma jsme vybrali, protože, ač se nám z České republiky může zdát vzdálené, se jedná o velmi palčivý problém dnešního světa (odhaduje se, že počet dětí, které jsou aktivně zapojeny do válečných konfliktů, je nyní okolo 300 000), který ukazuje na existující nerovnováhu mezi jednotlivými zeměmi. Studenty také zaujme tím, že se vlastně týká osudů jejich vrstevníků.


Tato problematika může u studentů vyvolat zájem, spoluúčast a často i rozhořčení nad současným stavem světa. Cílem však není studenty frustrovat a pouze jim ukázat beznadějnost a krutost panující v některých oblastech, která je navíc často přehlížena „civilizovanými“ zeměmi, ale vést je k uvědomění si hlubších aspektů ozbrojených konfliktů, práv dětí, zneužívání moci, nerovnováhy ve světě a také k přemýšlení v širších souvislostech.


Tematika dětských vojáků ve studentech přirozeně vyvolává zamyšlení nad jejich životními podmínkami a úrovní a srovnávání se situací těchto dětí a dospívajících. Studenti by si měli uvědomit, že v tomto kontextu nejsou právo na život, svobodu a osobní bezpečnost jen abstraktními pojmy, ale zásadními právy, jejichž porušování má vážné a nezvratné důsledky.


Součástí závěru práce s tímto článkem by mělo být zamyšlení se nad způsoby, jak by se daná situace dala změnit, a nad konkrétními aktivitami, do nichž se v případě zájmu mohou zapojit sami studenti.