Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout podpůrný materiál

  • International Standards on the Death Penalty (OBSE, 2010)

    Seznam výňatků z jednotlivých právních a politických dokumentů týkajících se trestu smrti. Najdete zde například dokumenty OBSE, úmluvy a protokoly OSN, rezoluce bývalé Komise OSN pro lidská práva vyzývající ke zrušení trestu smrti, výňatek z Evropské úmluvy o lidských právech a její 6. a 13. protokol zakazující trest smrti a směrnice EU týkající se politiky k trestu smrti vůči třetím zemím.