Právo na život


Článek 3


Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

 

Poslední poprava v Československu byla provedena 2. února 1989 a trest smrti byl u nás zákonem zrušen v roce 1990. Tato problematika by se tedy pro Českou republiku mohla jevit jako neaktuální, opak je však pravdou. Zmínka o trestu smrti budí u české veřejnosti často bouřlivé reakce a většina respondentů průzkumů veřejného mínění se vyjadřuje spíše ve prospěch jeho znovuzavedení.

 

Toto stanovisko často zdůvodňují tím, že by trest smrti měl být ukládán jen za nejtěžší zločiny (vraždy, znásilnění, zločiny páchané na dětech). Vycházejí z úsudku, že se jedná o spravedlivou odplatu za zlo, které tito lidé napáchali na svých obětech a také na jejich blízkých, a navíc by společnost byla ochráněna před případnou recidivou.


My se v této metodice snažíme přiblížit další aspekty trestu smrti – zneužití a možný justiční omyl. Tento prostředek navíc není zdaleka všude ve světě ukládán jen za těžké zločiny, ale v mnoha zemích i za činy, které by nás ani nenapadlo sankcionovat (natož trestem smrti). Odsouzení k trestu smrti také často předchází mučení, během kterého se vězeň může přiznat i k činům, které nikdy nespáchal. Trest smrti je tedy zneužitelný jako nástroj zastrašování či odstraňování politických vězňů a také vždy nese nebezpečí justičního omylu, jelikož je to trest nezvratný.


Pro velkou část lidí je trest smrti i v případě nezpochybnitelné viny obviněného nepřijatelným, jelikož je v rozporu s hodnotami humanismu. Je zajímavé, že v Evropě existuje již jen jediná země, která trest smrti dosud využívá (Bělorusko). Tato forma trestu je také v rozporu se třetím článkem Všeobecné deklarace lidských práv – právem na život.


K tématu jsme zpracovali případ z Nigérie. Jedná se o příběh Mosese Akatugby, který byl v roce 2013 odsouzen k trestu smrti za krádež dvou mobilů, přičemž jako důkaz bylo použito "přiznání" na základě mučení. V době, kdy se údajná krádež stala, mu bylo 16 let. I díky kampani Amnesty International byl Moses po mnoha letech ve vězení v roce 2015 úplně omilostněn.

 

Daný příběh a přiložené materiály by měly vést k diskuzi a zamyšlení nad problematikou trestu smrti a jeho využívání. Finální stanovisko k tomuto tématu je již na každém zvlášť.