Úvod

Milí uživatelé,

 

v této sekci pro vás připravujeme dokumentární filmy. Jsme přesvědčeni, že film může být velmi užitečnou pomůckou lidskoprávního vzdělávání, čemuž nasvědčuje zájem o něj ze strany studentů i učitelů. Mohou sloužit k evokaci tématu či k ilustraci učitelova výkladu. U diváka vyvolává silný zážitek a dodává tématu osobnější rozměr.

Nicméně bychom rádi zdůraznili, že při práci s dokumentárními filmy je nutné dodržování některých základních zásad, díky němuž se vyhneme kontraproduktivním či dokonce škodlivým efektům pro studenty i pedagoga.

 

Mezi tyto zásady patří zejména:

 

1. Ujasnit si cíl

Učitel si dopředu musí ujasnit, proč studentům určitý film pouští a čeho tím chce docílit. K tomuto cíli volí i následné aktivity a zdůrazní jej ještě během reflexe.

 

2. Zhlédnutí filmu před jeho promítáním

Pedagog by vždy měl celý film vidět předtím, než ho studentům pustí. Vyvaruje se tak nepříjemných překvapení, která ho mohou čekat, když film zvolí pouze podle anotace. Bude také lépe připraven na možné dotazy studentů a samozřejmě si může připravit konkrétní aktivity navazující na film.

 

3. Vhodný výběr filmu

Je důležité dopředu zvážit, jakému publiku film pouštíme (věk, složení a velikost skupiny, předchozí znalost tématu atp.).

 

4. Snaha o objektivitu

Je důležité studentům dodat potřebné doplňující informace (ať už před filmem či po filmu) a zasadit ho do kontextu, pokud tento chybí. Také by měla být snaha o co největší objektivitu a pokud je film příliš jednostranně zaměřen, měl by učitel zmínit i zásadní protiargumenty tak, aby studentům poskytl co možná nejucelenější pohled na danou problematiku. (Toto samozřejmě nikdy není stoprocentně možné).

 

5.Předem si připravit otázky a aktivity po filmu

Zhlédnutí filmu je silný zážitek a může být také velmi informačně bohatý. Proto následná diskuze, odpovědi na otázky a jiné navazující aktivity jen posílí sledovaný cíl a mohou být velmi efektivní a nápomocné k ujasnění a upevnění nabytých znalostí.

 

6. Reflexe po filmu!

Po dokumentárním filmu je nutné ho se studenty reflektovat. Nikdy by se nemělo stát, že na reflexi nezbyde čas či se vynechá. Dokumentární filmy přináší často velmi silný zážitek a je nutné, aby měli studenti možnost odfiltrovat a vyjádřit své emoce, položit otázky a získat potřebné doplňující informace k problematice. Reflexi je možné dělat mnoha způsoby, mezi něž patří diskuze, volné psaní, výtvarné aktivity a mnoho dalších.

 

Jaké filmy a aktivity nabízí Amnesty:

Nabízíme filmy s licencí pro školní promítání s tématy lidských práv. Záleží čistě na vašich potřebách, jaký film si vyberete pro práci se studenty. Aktuální nabídku a postup pro objednání najdete v seznamu.