Myslíte si, že přístup romských dětí ke vzdělávání je u nás ovlivněn diskriminací?

První září znamená pro spoustu českých dětí velkou životní změnu. Jdou do první třídy. Těch několik následujících let bude pro jejich život zcela klíčových a podstatně ovlivní jejich budoucí směřování v životě. Významný faktor zde také představuje prostředí, ve kterém by se měly naučit číst, psát a počítat a osvojit si další základní dovednosti.

V České republice se však velké procento romských dětí vzdělává odděleně od ostatních v základních školách praktických (bývalých zvláštních školách). Koalice 15 nevládních organizací Společně do školy upozorňuje, že dle oficiálních údajů jsou tyto děti téměř 30 krát častěji zařazovány do škol, které jsou určeny pro vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Diskriminaci romských žáků potvrdila i Česká školní inspekce a Veřejný ochránce práv. Ačkoliv základní školy praktické nabízejí dětem individuální péči speciálních pedagogů a často pestrou nabídku školních i volnočasových aktivit, vzhledem ke svému charakteru vždy nabízejí svým žákům trochu jiné možnosti než ty běžné základky – množství probraného učiva omezuje výběr dalšího vzdělávání a tím také profesní možnosti.

MEZINÁRODNÍ KRITIKA

Otázku přístupu romských dětí v České republice ke vzdělávání zmapovala Amnesty International ve své výzkumné zprávě Nedokončený úkol. Zabývá se zde nejen mechanismy, na základě kterých jsou praktické školy v některých místech téměř stoprocentně zaplněny romskými dětmi, ale popisuje také problémy, se kterými se romské děti setkávají na běžných základních školách.

Přestože Česká republika kvůli přístupu romských dětí ke vzdělávání prohrála zásadní spor před Evropským soudem pro lidská práva (D.H. a ostatní proti České republice) a od roku 2007 je pravidelně na tento fakt upozorňována, zdá se, že se situace nezmění ani letos. Ministerstvo školství přistupuje k tématu liknavě a ani pro současnou vládu není zajištění možnosti pro všechny děti vzdělávat se v běžných základních školách prioritou.

 

Starší ankety

 

Komentáře:

Zatím žádné komentáře...

Přidat komentář