Měly by mít registrované páry stejného pohlaví v českém právu zakotvenou možnost společně adoptovat děti?

V polovině srpna bylo těžké nezaznamenat, že se konal festival Prague Pride, který každý rok vrcholí barevným průvodem v centru Prahy. Tato akce, po vzoru podobných akcí v mnoha jiných zemích světa, upozorňuje na témata související s problematikou LGBTI (lesbických, gay, bisexuálních,transgender a intersexuálních osob). Zhruba ve stejné době se v Česku začalo opět hovořit o otázce adopcí dětí homosexuálními páry. Skupina poslanců plánuje na podzim předložit Sněmovně návrh zákona, který umožní jednomu z registrovaných partnerů osvojit si dítě (biologické či dříve adoptované) druhého partnera stejného pohlaví.


Některé země již tento krok udělaly, případně šly ještě dál. Přes deset zemí právně upravilo společnou adopci dítěte párem stejného pohlaví, mezi nimi Francie, Norsko, Španělsko, Velká Británie, několik latinskoamerických států a 16 států USA. Jinde má jeden z partnerů právo adoptovat dítě toho druhého, tato úprava platí například ve Finsku či Německu. V Izraeli a Jihoafrické republice o právu párů stejného pohlaví na adopci rozhodl soud. V Česku zatím nemají partneři žijící v registrovaném partnerství ani jednu z výše uvedených možností.
Kritici přiznání práva adoptovat společně dítě párům stejného pohlaví většinou zastávají názor, že právní vztah obou rodičů k dítěti by měl platit pouze v „tradiční“ rodině. Objevuje se také argument o nepříznivém vlivu situace na psychosociální vývoj dítěte, pokud nemá tradičně vymezené a pohlavím rozlišené vzory matky a otce.


Pro adopce dětí páry stejného pohlaví na druhé straně hovoří názor, že funkčnost rodiny a vztahu mezi rodiči je důležitější než to, jakého jsou pohlaví. Existují také výzkumy, které popírají, že by vyrůstání v rodině se dvěma maminkami či dvěma tatínky mělo oproti „běžné“ rodině na dětskou psychiku nebo sociální vývoj negativní vliv. Upírání práva osvojit si dítě registrovaným párům může být také vnímáno jako jednání v rozporu s Listinou základních práv a svobod i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, které odsuzují diskriminaci na základě pohlaví. Mnozí zastánci adopcí dětí páry stejného pohlaví považují současný přístup českého státu za nerovný a neospravedlnitelný.

 

Komentáře:

Soňa Es. 19.11.2014 12:06

Určitě, podle mého názoru, by se těmto párům nemělo bránit ve štěstí. Jsou přece stejní jako my...

O. D. Kříž 19.11.2014 23:23

Neříkám, že by stát neměl tyto svazky tolerovat, ale na druhou stranu nesouhlasím s tím, aby je podporoval. Ilegalizace homosexuality je špatná, gaylobby však taky. Základní jednotkou státu je rodina, tedy matka-otec-děti, to by měl stát podporovat. Vše ostatní by podporovat neměl, avšak by to také neměl stavět mimo zákon....

Petra Cigánová 17.12.2014 16:11

Všichni mají právo na lásku a na dítě.A je jedno jakého jsou pohlaví.2 homosexuálové mohou dítě vychovat stejně dobře jako 2 heterosexuálové.

Přidat komentář