Měly by být podle vás v ČR zrušeny babyboxy?

Výbor pro práva dítěte (Committee on the Rights of the Child, CRC), který dohlíží nad dodržováním Úmluvy o právech dítěte, vyzval Českou republiku ke zrušení babyboxů kvůli tomu, že porušují několik článků Úmluvy.  V současné době je v České republice rozmístěno 44 babyboxů do kterých bylo od roku 2005 odloženo již téměř 50 dětí.


Babyboxy jsou zabezpečené schránky sloužící k tomu, aby rodiče mohli bezpečně a bez udávání totožnosti odložit své děti. Schránky jsou vyhřívány a vybaveny čidlem, které ihned informuje lékaře o tom, že se novorozeně v babyboxu nachází. Ohledně vhodnosti babyboxů, jejichž alternativy mají velkou historickou tradici (např. odkládání v klášterech), se vede dlouhodobá společenská diskuze. V některých zemích jsou tyto schránky například zakázány zcela.

Negativem babyboxů je fakt, že není vyjasněn jejich status: jde o soukromá zařízení, která jsou ale napojena na veřejné i soukromé nemocnice. Zástupci ČR před Výborem pro práva dítěte jejich existenci jednoznačně hájí, na druhou stranu je ale odložení dítěte u nás trestný čin a osobě, která novorozence takto odloží, hrozí až 5 let vězení. Další otazníky přináší nejistota, že nemocnice neví, zda dítě odložila jeho matka nebo někdo jiný proti vůli matky. Někteří lékaři též poukázali na zdravotní rizika: tvrdí, že babyboxy nemají řádnou atestaci a tak hrozí poškození dítěte již ve schránce nebo že umístění neznámého dítěte do novorozeneckého oddělení představuje riziko zavlečení neznámé infekce mezi ostatní miminka.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková považuje existenci babyboxů za nepochybně přínosnou, zachránily podle ní již desítky životů. „Zakladatel“ baby boxů v ČR Ludvík Hess výzvu Výboru pro práva dítěte odmítá, poukazuje na podle něj nejdůležitější článek Úmluvy, který garantuje právo na život, a ten právě  babyboxy zachraňují.

Přitom Výbor pro práva dítěte shledal, že právě právo na život je jedno z práv, které babyboxy dětem porušují. Dalšími jsou např. právo na jméno, právo znát své rodiče a být v jejich péči, právo na zachování rodinných svazků dítěte a jeho identity.


ZPRÁVA VÝBORU PRO PRÁVA DÍTĚTE (CRC)

Zpráva Výboru pro práva dítěte kritizuje Českou republiku i za neplnění dřívějších doporučení a za nedostatky v dalších oblastech. Kritizován je ve zprávě např. vysoký počet dětí v dětských domovech, přetrvávající segregace ve vzdělávání romských dětí, absence národního orgánu, který by dohlížel na dodržování závazků Úmluvy v ČR. Celou zprávu si můžete přečíst zde.

 

Komentáře:

Zatím žádné komentáře...

Přidat komentář