MĚLO BY BÝT V ČESKÉ REPUBLICE UPRAVENO ZASTOUPENí ŽEN V POLITICE KVÓTAMI?

Debata ohledně otázky zavedení kvót, které by upravovaly počet žen v politické sféře, se vede již několik let a stále má své zastánce i odpůrce. Zavedení kvót v současné době podporují mezinárodní organizace jako OSN či Evropská unie.

V dnešní době tvoří ženy 20 procent poslanců/kyň na celém světě. Nejvíce žen v parlamentu je zastoupeno ve Rwandě s 56,3% křesly v dolní komoře a 38,5% křesel v horní komoře[1]. Z evropských zemí je nejvýše postavené Švédsko s 44,7% křesel obsazenými ženami. Česká republika patří podle statistik Meziparlamentní unie (Inter-Parliamentary Union), co se týče zastoupení žen v parlamentu, mezi lepší průměr. V poslanecké sněmovně ženám patří 22% křesel a v senátu 18,5% křesel.

Hlavní myšlenkou systému kvót je získat ženy do politických pozic a tak zajistit, aby nepředstavovaly jen pár výjimek v politickém životě. Díky kvótám mají být ženy zastoupeny alespoň na 30 až 40 procentech křesel v daném politického orgánu či na kandidátní listině.

Typy kvót

U kvót rozlišujeme dva hlavní typy. Jedny jsou stanoveny zákonem, pro druhé se rozhodne politické uskupení – politická strana, vláda či jiné sdružení.

Zákonem dané kvóty jsou zakotveny v ústavě nebo  ve volebním zákonu. Tento typ je velmi rozšířený. Kvóty ve volebním zákoně fungují ve 43 zemích světa, například v Belgii, Slovinsku nebo Portugalsku. Tzv. konstituční kvóty (dané ústavou) jsou zavedeny v 15 zemích, např. Francii, Srbsku či Nepálu.

Vnitrostranické kvóty a vnitřní kvóty v rámci jiných institucí nejsou nijak upraveny zákonem a je jen na daných uskupení zda kvóty zavedou či ne. Tento typ kvóty zavedlo zatím 168 politických stran v 69 zemích světa.

 

Pro a proti

 

Zastánci zavedení ženských kvót argumentují tím, že ženy jako plnoprávné občanky mají právo na rovné zastoupení. Díky kvótám jsou odstraněny neformální překážky, které bráním ženám ve vstupu do politiky. Navíc ženské zkušenosti a jejich pohled na svět obohacují především mužský politický život a jsou stejně kvalifikované pro tuto Policií zadržená Inna Shevchenko, členka ženské aktivistické skupiny FEMEN, demonstrovala před Úřadem vlády Kyjevě v roce 2010. Desítky aktivistů protestovaly proti nové ukrajinské vládě, ve které nebyla ani jedna žena. Foto: Jaroslav Debelijčinnost jako muži.

Odpůrci volebních kvót pro ženy naopak říkají, že zavedení kvót je proti rovné příležitosti pro všechny a upřednostňuje ženy před muži. Avšak většina kvótových systémů stanovuje maximální procentuální zastoupení pro obě pohlaví a tak není diskriminováno ani jedno pohlaví. Dalším argumentem je nedemokratičnost kvót – voliči, a ne kvóty, by měli rozhodnout, kdo bude zvolen. Ve skutečnosti však politické strany určují nominaci a tím pravděpodobnost úspěchu ve volbách a nikoli voliči. Ti mohou případnou kandidátku posunout na kandidátní listině svými preferenčními hlasy.

 

Použité zdroje:

Statistika Meziparlamentní unie (http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm)

Leták Forum 50% „Kvóty“(http://padesatprocent.cz/docs/kvoty_letak.pdf)

Část práce Drude Dahlerup uveřejněné na webových stránkách Fóra 50% (http://padesatprocent.cz/docs/globalni-databaze-kvot-pro-zeny.pdf)[1] http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

 

 

Komentáře:

david 28.01.2013 18:44

dobry den tě děti ji mi moc lito rad by sem ji chtěl pomoc ale ne vym jak sem studen tak mi dej tě vědet spiš na mobil 732442838

Hrdý Čech 11.04.2013 17:21

To je blobost kdyt žena by se do politiky neměla vůbec míchat. Kdyt to smrdí gender,humanismem a dalším odpadem.Kdyt ty co tohle vymýšlení chtějí mít bezpohlavní společnost. Přirozené role muže a ženy by se neměli měnit. Proč se nemluví o tom že většina nás Čechů a moravanů plně souhlasita s uvězněním Pussy Riot? Kdyt feminismus je už dávno překonený.Nevím jak vy ale já v multikulturní společnosti založené na humanismu žít nechci a nebudu.Tyhle věci v České Republice nemají co dělat.

Eliška 08.05.2013 21:43

Kvóty možná nejsou nejlepším řešením, ale mnoho zemí je přijalo a spousta politických stran dokonce dobrovolně, takže na tom asi něco bude. Nicméně, kdo na to má, si cestu určitě najde. Velmi se podceňuje role různých politických i nepolitických organizací, které můžou ženy podpořit právě v oblasti jejich sebevědomí a vystupování na veřejnosti, což je vede k ambicím a pak si poradí jistě i bez kvót. Bylo by ovšem pěkné, kdyby si "hrdí Češi", jak si tady někdo říká, upravili své konzervativní a šovinistické názory, a především se naučili psát česky!! Pokud totiž něco nevydýchám, je to právě prznění češtiny (což by si tak "hrdí Češi" neměli dovolit, pokud netrpí nějakým stupněm retardace). Je smutné, když si někdo hraje na chytrého, ale neumí ani pořádně psát.

Přidat komentář