Měla by ČR přijmout uprchlíky ze Sýrie?

Občanská válka v Sýrii trvá již tři roky. Během té doby ze země uprchlo 2,5 milionu lidí. Jedná se tak o nejhorší uprchlickou krizi od roku 1994, kdy propukla genocida ve Rwandě.

V bezpečí Evropy však nalezla ochranu pouhá 3 % syrských uprchlíků. Většina dále přežívá bez naplnění základních lidských potřeb v uprchlických táborech v zemích sousedících se Sýrií.

Nevládní organizace Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům proto vyzývají státy Evropské unie, mezi nimi i Českou republiku, aby syrským uprchlíkům poskytly pomoc. Premiér Bohuslav Sobotka byl počátkem března 2014 vyzván, aby Česká republika přijala alespoň tisíc nejzranitelnějších syrských uprchlíků. Zde tedy přichází i naše anketní otázka: „Měla by Česká republika přijmout uprchlíky ze Sýrie?“

Základním důvodem mnoha zástánců přijetí uprchlíků je solidarita České republiky při poskytnutí pomoc lidem, kteří byli nedobrovolně zasaženi válkou. V obecné rovině pomoci syrským uprchlíkům pak i mezinárodní právo, které se staví na stranu uprchlíků, kterým hrozí při návratu do vlasti další perzekuce či smrt (právo na azyl a zásada nenavracení). Ročně k nám dorazí několik stovek žadatelů o azyl, Česká republika tak má k dispozici kapacity pro přijetí tisíce uprchlíků a její azylový systém je na tento počet připraven. Například Německo poskytlo dočasné útočiště pěti tisícům Syřanů, naproti tomu v chudším Bulharsku sice žije několik tisíc syrských uprchlíků, ale ve zcela nevyhovujících podmínkách.

Mnozí odpůrci přijetí přílišného množství těchto osob do ČR zase argumentují nutností brát v úvahu odlišnost syrské kultury od té naší. Soudí, že většina Syřanů vyznává islám a znalost cizích jazyků je v Sýrii celkově nízká. Dle kritiků přílišné imigrace hrozí, že se Syřané nedokáží začlenit do naší společnosti a jejich pobyt v České republice povede k problémům a nespokojenosti na obou stranách.

 

Hlasujte v naší nové květnové anketě!

 

Komentáře:

Bendová 11.06.2014 19:20

Ano,ČR by měla pomoci uprchlíkům,samozřejmě jejich odlišnost od té naší je na místě.Je důležité automaticky poskytnout výuku jazyka ,a jednoduchého zaměstnání.Problémy ani nespokojenost by nemusela vzniknout,pokud se jim bude někdo věnovat ,a budou se mít na koho obrátit.Jejich kultura se může poznávat s tou naší.A vzor si můžeme vzít z Německa,kde mají cizinců dost a zaměstnání je jim poskytnuto.Naše ČR je v Evropské unii,ale soužití s cizinci pokud to nejsou Rusové,nikdo nechce řešit.Je to škoda,protože i Islám má svá pozitiva ,a u nás byla Komunisty víra potlačena.

David Bohm 07.01.2015 12:45

V žádném případě uprchlíky NE !! proberte se

Přidat komentář