MĚL BY BÝT CELOSVĚTOVĚ ZAKÁZÁN TREST SMRTI?

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci září 2011 byl i přes rozsáhlé protesty a velké pochybnosti o jeho vinně, v USA popraven Troy Davis. Tato událost opět rozproudila diskuzi o trestu smrti. I když počet států takto trestajících stále klesá, Spojené státy americké jsou stále jedním z více než 55 států, ve kterých lze trest smrti udělit.

 

Trest smrti byl uplatňován téměř od nepaměti. V průběhu doby se také výrazně měnily zločiny, za které mohl být udělen i formy jeho výkonu. Ještě v 60. letech minulého století drtivá většina států, včetně evropských, měla uzákoněnu možnost za určitých okolností trestat smrtí.

Od té doby se více jak 70 států, včetně České republiky, rozhodlo od tohoto trestu ustoupit. Národní i mezinárodní iniciativy přesvědčovaly vlády jednotlivých zemí o nehumánnosti tohoto trestu, justičních omylech a sporném odrazujícím účinku nejvyššího trestu. Velkou roli zde sehrál mezinárodní tlak podpořený mezinárodními úmluvami o lidských právech.

ZASTÁNCI TRESTU SMRTI

Zastánci trestu smrti v demokratických státech naopak argumentují nutností tvrdě trestat těžké zločiny nebo menší nákladností poprav před doživotním vězněním. Státem nařízené usmrcení člověka chápou za určitých okolností jako morálně ospravedlnitelné. Riziko justičních omylů považují za extrémně nízké vzhledem k několikastupňovému trestnímu řízení s možností mimořádných opravných prostředků i po odsouzení.

Zastánci trestání smrtí v nedemokratických státech pak ještě k argumentům přidávají např. nutnost exemplárně se zbavit politických nepřátel státu, na dobro odstranit rouhače a odpadlíky od pravé víry, vymýtit praktikující homosexuály, popravovat cizoložnice a trestem smrti tak odstrašit další možné „pachatele“.

Dodnes totiž existuje spousta států, kde hrozí nejvyšší trest za politické trestní činy (mj. Vietnam), odpadlictví od víry (např. Súdán), nedovolený sexuální styk (Írán), hospodářské delikty proti státu (Čína), rozšiřování nežádoucích informací (mj. Severní Korea) či třeba čarodějnictví (např. Sýrie).

 

Více informací o postoji jednotlivých států světa k trestu smrti zde: interaktivní mapa trestu smrti.

 

Starší ankety

 

Komentáře:

Michal 09.11.2011 21:56

Je zvláštní, že člověk vychovaný v demokratické zemi bude ospravedlňovat trest smrti se stejným zápalem jako člověk vychovaný v zemi s nedemokratickým režimem. Rozdíl mezi těmito lidmi? Ve výsledku žádný, na konci je vždy smrt. Každý pouze považuje za trestu smrti hodné něco jiného. Tím pádem jsou ale stejní jako ti, které chtějí trestat...

ZZZZ 14.01.2012 01:40

Je zarážející, že většina na lidí na webu právě AI hlasuje pro. Naivně se utěšuju tím, že je to jen formulací otázky, která zdůrazňuje "právo".

Káťa 21.01.2012 17:33

Je to zarážející a smutné, zvláště když takové právo dnes vůbec neexistuje. Lidé co hlasujou pro 4.možnost, hlasují pro něco, co odporuje mezinárodnímu právu. Žádný stát dnes legálně nemůže porpavovat za všechno co si napíše někam do zákonů...

lvana 24.01.2012 04:44

U prokazatelných vražd, sadistických vražd a úkladných vražd, kdy je obětí například navíc dítě, měl by být nejvyšší trest namístě. Je nestrpitelné, aby pachatelé takovýchto vražd, polepšeni nápravným zařízením po 5. nebo 7. letech vyšli opět mezi živé, kde již jeden díky nim chybí. Zvláště u dětských deliktů přece nelze přisuzovat trpěnou exekuci samotným "těžkým" vězňům, kteří ji možná často na bázi informací z Blesku vykonají... Pokud nebude jasná odezva, týkající se vraždy, tak jsme haleluja všichni dobrosrdeční křesťané, kteří na životě vlastně ani nelpí. Nikoho nestrkám do situace, že se někomu, z jeho blízkých stane něco zlého, spíše myslím na to, že dopad vraždění by si pak pachatelé více rozvážili, a mohli dobře odhadnout, pokud by takovým pohnutkám podlehli... Nebo se vám líbí představa, že například advokát vraha dítěte vybojuje pro svého klienta 18 let za mřížemi, které pro dobré chování, pokud přežiju, po 10. letech opustí? NESOUHLASÍM! Ale asi je hodně lidí, kteří ví, že když nic nedělají, tak nic nepokazí - tudíž bevinný pachatel není popraven, ale sedí 5 - 7 let, pokud se tedy na něcopak ještě přijde (je hrozné, že se to stává-tedy lidský faktor?), je to přece jen založeno na správném vyšetření věci a ne proforma nalezení pachatele - pro tisk... Protože, pokud se řádně nebudou řešit vraždy, vážení, bude se vraždit... Obávám se, že by se v rámci benevolence k vraždám a bohulibosti vraždících mohlo stát, že se budou bránit svými neodbytnými pohnutkami k vraždění, což taky může být práce jako každá jiná... děkuji za pozornost.

Aneta 11.05.2012 16:58

Když někoho popravím za to, že někoho popravil, měl bych být též popraven za to, že jsem někoho popravil. Nechci žít ve společnosti, která uznává trest smrti. Oko za oko a svět bude slepý. - s ohledem na Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti ze dne 28. dubna 1983, - vzhledem k tomu, že trest smrti je tím nejkrajnějším krutým, nelidským a ponižujícím trestem, který porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv

viola victoria 11.06.2012 00:31

TO JE VELICE DELIKÁTNÍ OTÁZKA:TREST SMRTI,ČI NIKOLIV!ZLOČINEC,KTERÝ ZABIJE BEZBRANNÝ DĚCKO BY JISTĚ SMRT ZASLUHOVAL,ALE BOHUŽEL SE VE SVĚTĚ POPRAVUJE ZA DALEKO MENŠÍ ZLOČINY,COŽ JE NELIDSKÉ A TAKÉ SE MUSÍ PŘIHLÉDNOUT K TOMU,ŽE JSOU I POPRAVOVÁNY NEVINNÝ LIDÉ,COŽ JE NEPŘÍPUSTNÝ!ASI JSEM PROTI TRESTU SMRTI!

Přidat komentář