Jsou odvážní – BRAVE. Měla by Česká republika otevřeně podporovat obránce lidských práv?

A kdo ochrání ochránce lidských práv? Napadla vás už někdy tato otázka? Po celém světě se nacházejí lidé v těžkých situacích, utlačovaní, pronásledování a věznění, kteří nemají na koho se obrátit. Právě v takovou chvíli přicházejí lidskoprávní aktivisté, kteří se snaží postavit nespravedlnosti a pomoct druhým. Amnesty International se proto rozhodlo spustit celosvětovou kampaň s názvem BRAVE, jejímž cílem je se za tyto statečné bojovníky postavit a pomoct tak těm, kteří svou prací zachraňují mnoho dalších životů.


Kdo obránce lidských práv vlastně je? Je to člověk, který „samostatně nebo ve spolupráci s ostatními brání nebo podporuje lidská práva na místní, národní, regionální či mezinárodní úrovni.“[1] Takový aktivista může být právník, novinář, učitel, ale také například student nebo oběť zneužívání a její rodina. Je to člověk, který se rozhodl, že mu životy druhých nebudou lhostejné, a aktivně se zapojuje do boje proti nespravedlivým rozsudkům a krutým trestům, kterým někteří musí čelit.

Jenže i takový lidskoprávní aktivista se může dostat do úzkých. V České republice sdílíme demokratické hodnoty, podle kterých jedná stát a také my. Každý člověk se může svobodně vyjadřovat a v rámci zákonů dělat v podstatě vše, co uzná za vhodné. Lidé v mnoha zemích světa ale takové štěstí nemají. Odlišná státní zřízení a koncentrace moci v rukou představitelů států má za následek to, že svoboda slova je omezována nebo v horším případě ani existuje. Práce obránců lidských práv se v plno zemích setkává s nepřízní a aktivisté to pak pociťují na vlastní kůži. A někdy doslova.

Statistiky Amnesty International ukazují, že v roce 2015 bylo zabito 156 aktivistů, v roce 2016 se cifra dokonce zvýšila na 281 zabitých. Vedle mnoha dalších aktivistů, kteří čelili pomlouvačným kampaním, zastrašování, nebo byli napadeni či vězněni. To jsou alarmující údaje, které se Amnesty International rozhodla změnit. Cílem nové kampaně BRAVE je chránit obránce lidských práv, zajistit jim možnost svobodně promlouvat, svobodně užívat sociální sítě a informovat zbytek světa o porušování lidských práv.

Kampaň BRAVE

Zprávy o případech týkajících se omezování a porušování práv, které zbytku světa aktivisté přinášejí, mohou místní vlády považovat za citlivé a nepříjemné. Proto proti takové kritice, ačkoli je téměř vždy legitimní a na místě, vedou skrytý boj, který v první linii zasáhne především obránce práv. Ti jako trn v oku tamního režimu čelí různým formám zastrašování a pronásledování. A to i přesto, že jejich právo na vyhledávání, získávání a šíření informací je zakotveno v článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, i přes usnesení Rady OSN z června 2016 o „podpoře, ochraně a užívání lidských práv na internetu“[2], které potvrzuje svobodu slova v online i offline prostředí.

A čemu lidskoprávní aktivisté musí čelit? Kromě staromódního špehování a zátahů na poklidné protesty bývají aktivisté s rozvojem moderních technologií vystavováni elektronickému dohledu ze strany vlád a monitorováni a blokováni na sociálních sítích a aplikacích jako Facebook, Twitter a WhatsApp. Omezováni jsou při vyhledávání informací, v některých případech čelí i kyberútokům. Aby se vyhnuli šikaně a nebezpečí, cenzurují aktivisté v některých zemích sami sebe. Jen proto, aby se nedostali do hledáčku státu. Další formou obtěžování je tzv. trolling, tedy vytváření podvratných kampaní, jejichž účelem je podkopávat práci aktivistů a šířit nepravdivé informace. To se děje například v Mexiku a Rusku.[3] V některých zemích dokonce vznikají zákony, které limitují činnost aktivistů a za následek mívají až absurdní obvinění. V Thajsku tak například funguje zákon o počítačových trestných činech, který slouží k perzekuci jednotlivců za uveřejňování online materiálů, které obsahují jakékoliv nesouhlasné názory.[4]

Blokování internetu, sledování, vyhrožování a zatýkání aktivistů. To jsou důvody, které bojovníkům za lidská práva nedovolují věnovat se své práci naplno a ochraňovat ty, kteří to potřebují. Kampaň BRAVE se proto soustředí na boj a podporu samotných obránců lidských práv. Navíc hodlá vyvíjet tlak na vlády, které tolerují či iniciují porušování základních práv člověka, bude pokračovat ve vyšetřování útoků na aktivisty a mobilizovat další lidi, kteří by se mohli zapojit do boje proti bezpráví. Kampaň má státům připomenout, že podle Deklarace o obraně lidských práv z roku 1998 mají povinnost uznat stěžejní roli a přínos obránců lidských práv a přijmout účinné kroky k jejich ochraně.[5]

Je důležité si připomínat, za co obránci lidských práv bojují a jaké oběti přináší. A nezapomeňte, že přidat se k nim můžete i vy.

 

 

Zdroje:

www.amnesty.cz/news/3892/obranci-lidskych-prav-v-ohrozeni

www.amnesty.cz/news/3994/cenzura-a-obranci-lidskych-prav

www.amnesty.cz/svoboda-slova-a-vezni-svedomi/kampan-brave

www.youtube.com/watch?v=54x2smaQPfw

www.amnesty.cz/data/file/3300-obranci-lidskych-prav-v-ohrozeni.pdf?version=1494863581[1] www.amnesty.cz/svoboda-slova-a-vezni-svedomi/kampan-brave

[2] www.amnesty.cz/news/3994/cenzura-a-obranci-lidskych-prav

[3] www.amnesty.cz/svoboda-slova-a-vezni-svedomi/kampan-brave

[4] www.amnesty.cz/news/3994/cenzura-a-obranci-lidskych-prav

[5] www.amnesty.cz/svoboda-slova-a-vezni-svedomi/kampan-brave

 

Komentáře:

Přidat komentář