Učitelská část webu lidskaprava.cz

Vítejte na části stránek lidskaprava.cz určené pro pedagogy,

kterou pro vás připravuje tým Amnesty International. Lidskoprávní vzdělávání považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů naší činnosti a také ho vidíme jako nejlepší prevenci porušování lidských práv.

Z těchto důvodů vznikl i tento web, který si klade za cíl usnadnit a zatraktivnit učitelům začlenění lidskoprávních témat do výuky různých předmětů.

Naleznete zde konkrétní případy porušování lidských práv, které jsou podřazené pod jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv, a další doprovodné textové i audiovizuální materiály zpracované tak, aby jejich využití v hodinách bylo jednoduché a zajímavé.

Mimoto zde najdete krátké i dlouhé filmy, základní lidskoprávní dokumenty a možnosti aktivit, do kterých se se svými studenty můžete na obranu lidských práv sami zapojit.

Své zkušenosti s využitím těchto materiálů či své vlastní inovace a nápady nám můžete sdělit pomocí fóra a poskytnout nám tak důležitou zpětnou vazbu k naší práci.

Informace o koncepci webu a vše, co vám může nabídnout, naleznete v sekci Jak používat tento web.