Přístup dívek ke vzdělání

 

  • Mapa zachycuje rovnost chlapců a dívek v přístupu ke vzdělání v jednotlivých státech.
  • Statistická data z roku 2012. (zdroj: UNESCO).

genderová rovnost v primáním i sekundárním vzdělání

genderová rovnost pouze v sekundárním vzdělání

genderová rovnost pouze v primárním vzdělání

žádná genderová rovnost ve vzdělání

údaj nedostupný