Práva žen

Práva žen patří mezi nejmladší lidská práva. Ženy byly mnoho dlouhých století považovány za slabší pohlaví, proto neměly rovnocenné postavení s muži.

Problém dodržování práv žen je globální, setkáváme s s ním denně a netýká se jen méně rozvinutých zemí, ač se to tak může zdát. Ve vyspělých státech se jedná především o nerovné postavení v zaměstnání a nerovné platební podmínky. V méně vyspělých státech jsou ženy znevýhodňovány v porovnání s muži ve výchově nebo ve vzdělání, ke kterému mnohdy ani nemají přístup. V několika zemích je stále povolena ženská obřízka nebo zakázána interrupce.

Gendrová diskriminace postihuje ženy různých kultur, národností i etnicit.

 

 

NOBELOVA CENA MÍRU PRO STATEČNÉ ŽENY!

Důležitost boje za rovnoprávnost žen a mužů potvrdil i Nobelův výbor, který v roce 2011 udělil Nobelovu cenu míru třem bojovnicím za práva žen. Jednou z nich je Ellen Johnson-Sirleafová , která se stala první demokraticky zvolenou prezidentkou v Africe. Tato žena se výrazně podílela na zajištění míru v Libérii stejně jako druhá laureátka Nobelovy ceny míru Leymah Gboweeová. Třetí  Nobelova cena byla v minulém roce udělena Tawakkul Karmanové, která hrála významnou roli v boji za práva žen a demokracii v Jemenu. Prosazování rovnosti pohlaví je i součástí Rozvojových cílů tisíciletí. V rámci tohoto programu mají být odstraněny rozdíly v přístupu ke vzdělání na všech úrovních vzdělávacího procesu.

ODKAZY NA TO NEJLEPŠÍ Z WEBU O PRÁVECH ŽEN

Prohlédněte si virtuální mapy a dozvězte se víc o situaci žen ve světě

Chtěli byste vědět víc o ženské obřízce? Přečtěte si tento článek.

Jak se řídí ženám v Saudské Arábii se dozvíte zde.