Práva žen

  • V současnosti žije okolo 140 milionů žen a dívek, které podstoupily ženskou obřízku
  • 7 z 10 lidí na světě, kteří trpí hlady, jsou ženy
  • ¾ všech negramotných dospělých jsou ženy

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, porušování práv žen je jedním ze zásadních problémů současné společnosti. Diskriminace postihuje ženy různých kultur,    národností i barev pleti. Mění se formy a rozsah porušování ženských práv.

Ženy mohou být znevýhodňovány v porovnání s muži ve výchově nebo ve vzdělávání. V zaměstnání často dochází ke stereotypnímu vnímání žen jako méně výkonných a perspektivních zaměstnanců. Nerovné postavení žen a mužů ve společnosti je hlavní příčinou genderově podmíněného násilí na ženách. Obětí domácího násilí a to ať fyzického, psychického či sexuálního jsou ve většině případů ženy. Mezi násilí na ženách řadíme také ženskou obřízku, která je prováděna zejména v arabských a afrických zemí.   Nevyužitý potenciál žen je jednou z překážek rozvoje v mnoha státech světa. Ekonomická diskriminace vede k tomu, že ženy jsou postiženy chudobou více, než muži.

NOBELOVA CENA MÍRU PRO STATEČNÉ ŽENY!

Důležitost boje za rovnoprávnost žen a mužů potvrdil i Nobelův výbor, který v roce 2011 udělil Nobelovu cenu míru třem bojovnicím za práva žen. Jednou z nich je Ellen Johnson-Sirleafová ,která se stala první demokraticky zvolenou prezidentkou v Africe. Tato žena se výrazně podílela na zajištění míru v Libérii stejně jako druhá laureátka Nobelovy ceny míru Leymah Gboweeová. Třetí  Nobelova cena byla v minulém roce udělena Tawakkul Karmanové, která hrála významnou roli v boji za práva žen a demokracii v Jemenu. Prosazování rovnosti pohlaví je i součástí Rozvojových cílů tisíciletí. V rámci tohoto programu mají být odstraněny rozdíly v přístupu ke vzdělání na všech úrovních vzdělávacího procesu.

ODKAZY NA TO NEJLEPŠÍ Z WEBU O PRÁVECH ŽEN

Prohlédněte si virtuální mapy a dozvězte se víc o situaci žen ve světě

Chtěli byste vědět víc o ženské obřízce? Přečtěte si tento článek.

Jak se řídí ženám v Saudské Arábii se dozvíte zde.