Uprchlíci a migranti

  • Jsou dokumentovány stovky případů, kdy státy vrací uprchlíky zpět do zemí, kde jim hrozí smrt, mučení nebo jiné vážné porušení lidských práv.
  • Zaměstnávání migrantů ze zahraničí často doprovází porušování jejich práv (nucené až otrocké práce, diskriminace, nemožnost přístupu k soudům).

Státy mají povinnost chránit a naplňovat lidská práva vůči všem osobám na jejich území – tedy bez ohledu na státní příslušnost těchto lidí (či důvodu jejich pobytu).  Přesto právě migranti a uprchlíci mají většinou menší možnosti užívat všech svých lidských práv v zemích, kam dobrovolně či nedobrovolně odcházejí... 

NUCENÉ NÁVRATY UPRCHLÍKŮ

Jedním ze zásadních principů mezinárodního práva je zákaz navrátit uprchlíka (žadatele o azyl) zpět do země v případě, kdy mu tam hrozí vážné porušování lidských práv (jako je mučení či nezákonné popravy). Přesto jsou dokumentovány tisíce případů, kdy k tomu přesto dochází.

A tak Egypt vyhošťuje stovky uprchlíků zpět do Eritrey, kde jim hrozí mučení či nelidské zacházení , Kambodža protiprávně navrací Uighurské uprchlíky zpět do Číny, kde jim hrozí trest smrti či doživotí za poklidnou demonstraci z roku 2009 , Sýrie, z Jemenu a ostatních okolních států zpět do Somálska, nedávné nedobrovolné navrácení rwandských uprchlíků z Ugandy zpět do jejich země, naopak navracení uprchlíků z táborů ve Rwandě zpět do Demokratické republiky Kongo anebo případ nuceného návratu asi 250 íráckých uprchlíků zpět ze Švédska a 38 z Dánska... atd.

ZNEUŽÍVÁNÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

Pracující zahraniční migranti často pracují za podmínek nepředstavitelných pro zaměstnávání občanů cílového státu (vykonávají například práci bez pracovní smlouvy, pracují za mnohem menší plat, nemohou změnit práci atd.). To se dotýká nejen jejich práv v zaměstnání jako takových, ale nejednou zasahuje i do jejich základních práv lidských (diskriminace, nucené práce až nevolnictví, nemožnost účinně se domoci ochrany svých práv atd.)

Tito zahraniční migranti jsou navíc v zemích jako Turecko, Kambodža anebo Thajsko obětmi velmi restriktivních, a tedy diskriminačních předpisů, včetně omezení shromažďování či zákazu vycházení, dokumentovány jsou i případy svévolných zatčení a mučení migrantů z Barmy, Laosu či Kambodži . V Mexiku státní orgány nečinně přihlížejí častým únosům migrujících pracovníků ozbrojenými gangy, tolerují útoky na migranty. Například v Jihoafrické republice se v roce 2008 udály velké xenofobní útoky na komunitu migrantů, které se občas v různých částech země a s různou intenzitou opakují. Policie je v těchto případech navíc většinou pasivní, takže nezasahuje včas, aby zatkla viníky a spravedlivě je potrestala. V roce 2006 po vypuknutí války v Libanonu byly desítky pracujících imigrantů ze Srí Lanky proti své vůli nuceny zůstat v zemi a pracovat dále navzdory nebezpečí, které pro ně konflikt znamenal.

Státy ani v těchto případech dostatečně neplní závazky plynoucí jím z mezinárodního práva, kdy musí mj. vyvinout veškerou snahu, aby k těmto případům zneužívání nedocházelo ani ze stran soukromých zaměstnavatelů (a trestat je) a kdy musí obětem-migrantům zajistit účinné způsoby dovolání se nápravy (např. u soudů).

 

UPRCHLÍK – osoba nucená opustit svou vlast proto, že má odůvodněný strach z pronásledování ve své zemi z důvodů např. rasových, náboženských, národnostních, nebo proto, že prchá před tamním válečným konfliktem, přírodní katastrofou apod.

(EKONOMICKÝ) MIGRANT – osoba, která naopak víceméně dobrovolně odchází do jiného státu v očekávání zlepšení své ekonomické situace, vzdělání nebo z rodinných důvodů apod.

 

ZJISTĚTE VÍCE:


Podívejte se na nový film Gaela Garcíi Bernala o migrujících pracovnících v Mexiku procházejících z Latinské Ameriky do USA.

Objevte křižovatku zajímavým webových stránek
světa upchlíků, migrantů ve světě i v České republice


Přečtěte si čtivý článek o situaci migrantů v různách zemích světa.

Klikněte sem a objevte možnosti jak pomoci žadatelům o azyl a dalším cizincům v České republice.