Diskriminace

Diskriminací se obecně rozumí odlišné zacházení ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění – např. prodejce odmítne obsloužit zákazníka z důvodu jeho rasy nebo sexuální orientace, zaměstnavatel platí zaměstnankyni nižší plat než jejímu kolegovi, protože je žena apod.

Může být v některých případech diskriminace ospravedlnitelná?

Zdroj