Práva dětí

  • 75 miliónům dětí je odpíráno právo získat základní vzdělání

  • více než 200 miliónů dětí vykonává dětské práce jako jsou práce ve zdraví rizikovém prostředí, dětská prostituce, nebezpečná práce v dolech apod.

  • odhaduje se, že každý rok je v Africe prováděna ženská obřízka až na 3 miliónech dívek ve věku od 9 do 18 let

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Stěžejní mezinárodním dokumentem chránícím děti je Úmluva o právech dítěte z roku 1989.
K dnešnímu dni zavazuje 193 států světa, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná lidskoprávní smlouva (pouze Somálsko a USA Úmluvu zatím neratifikovaly). Úmluva podrobně a moderně upravuje řadu oblastí života dítěte od situace v rodině a výchovy přes práva na vzdělání, svobodu projevu až po zákaz zneužívání dětí, dětské prostituce či verbování do armády.


Přesto stále v současné době jsou masově dětem na celíme světě porušována nejen jejich práva „dětská“ (viz níže inforámeček), ale současně též jejich lidská práva. Děti jsou v tomto směru mnohem zranitelnější než dospělí.

Milióny dětí ve světě nemají přístup ke vzdělání, mnohé z nich jsou nuceny pracovat ve zdraví poškozujících podmínkách, statisíce jsou obchodovány a sexuálně zneužívány. I děti jsou zadržovány policií a vězněny v nelidských podmínkách, jsou mučeny, některé z nich dokonce čekají na popravu v celách smrti. Tisíce dětí jsou zabíjeny a mrzačeny v ozbrojených konfliktech. Milióny dětí jsou zneužíváním nebo extrémní chudobou nuceny žít na ulici nechané napospas dalších formám využívání.

 

CO JSOU TO TA „DĚTSKÁ PRÁVA“

aneb je pustá lež a nebo pravda, že děti mají úplně jiná práva než dospělí?


Děti, tedy osoby mladší 18 let, jsou stejně jako dospělí především lidé, jakkoli menšího provedení a proto jim samozřejmě přináležejí lidská práva stejně jako lidským dospělcům.
Přesto dětem lidskoprávní dokumenty přisuzují určitou nadstandartní ochranu jako zranitelnější skupině. Takže formálně vzato dítě má skutečně některá práva, která dospělí již nemají. Například právo nebýt najato do armády, právo vyrůstat s rodiči či právo na tělesný, duševní a mravní rozvoj.
Aby to ale bylo „spravedlivé“, tak existují zase určitá lidská práva, na která naopak nedosáhnou děti a mají je jen dospělí. To je zjednodušeně třeba případ práva volit a být volen, ale také například náboženská svoboda je dětem omezena výchovou jejich rodičů.

 

ZJISTĚTE VÍCE:


Podívejte se na animované video s příběhem malého kluka z Demokratické republiky Kongo, kterého donutili stát se dětským vojákem..

Prozkoumejte virutální mapu světa týkající se dětí a jejich práv.