Lidská práva

Lidská práva jsou nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této planetě. Někdy se nazývají právy základními, protože v minulosti to byla právě tato práva, která se zakotvila v prvních lidskoprávních katalozích nejdříve (vracíme se do dávné minulosti, protože první lidskoprávní katalog Magna Charta byla vydána již v r. 1215) a později v Ústavách států.

Otázkou je, co jsou tedy ta naše základní lidská práva. Najdete mnoho definic lidských práv. Problém těchto definic je, že žádná z nich není zcela správná, respektive přesná. Asi nejznámější definice zní: lidská práva jsou práva, která náleží každé lidské bytosti. Tato definice však nevysvětluje ono „lidství“. Často se definice odkazují na lidskou důstojnost, ale ani zde nejde o jasnou definici, neboť pojem lidská důstojnost je pojmem abstraktním.

Všechny definice mají své místo, žádná není úplně správná, žádná není zcela chybná. Snahou tohoto webu je přibliž Vám vaše práva a to co nejsrozumitelnější a nezábavnější formou, pomocí zajímavých lidskoprávních témat z celého světa, pomocí videí, her, interaktivních map a dalších možností, které nám Internet a Vaše připojení dovolí. Pojďte se s námi vydat na cestu za poznáním těch nejdůležitějších práv v našich životech.

 

 

ZJISTĚTE VÍCE:

Začněte třeba zajímavým videem zachycujícím expertiment testující připravenost Belgičanů postavit se porušování lidských práv - Wake up, Humans!

Zkuste si probrouzdat se zeměmi světa na interaktivní mapě lidských práv a zjistěte, jak si jaká země stojí v počtu ratifikovaných úmluv o lidských právech.

Počtěte si více v rozhovorech s lidskoprávními aktivisty a nebo začněte úvodními texty o lidských právech, o Všeobecné deklaraci, nebo o mezinárodní ochraně lidských práv...

A nebo si prostě prohlédněte tématické fotografie z celého světa!

 


Zdroj obrázku: Proč potřebujeme ministra pro lidská práva? In: Alarm [online]. A2 o.p.s. Na Květnici 700/1a, 140 00 Praha 4: A2larm, 2014 [cit. 2018-01-21]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2017/12/proc-potrebujeme-ministra-pro-lidska-prava/