Lidská práva

  • Většina definic lidských práv je docela vtipná, protože definuje lidská práva opisem: jako práva, která patří všem lidem, protože jsou lidi a mají svá práva, tedy práva lidí, protože jsou lidi - lidí práva, tedy práva lidí, a proto lidská práva.

  • Když nám to nestačí, můžeme si trochu zadefinovat pomocí lidské důstojnosti. Lidská práva jako soubor všech základních potřeb lidí, bez nichž by nežili život v důstojnosti.

  • Třetí možnost je nejsložitější, ale také nejkonkrétnější. Jde o definici pomocí výčtu lidských práv v mezinárodních smlouvách a pomocí následného výkladu jednotlivých ustanovení moudrými profesory a soudci z celého světa.

Všechny definice mají své výhody i nevýhody. Snahou tohoto webu je ostatně i to, že se můžete s lidskými právy seznámit jinak než přes chytré učebnicové definice, pomocí zajímavých témat z celého světa, pomocí videí, her, interaktivních map a dalších vychytralostí, které nám Internet a vaše připojení dovolí…

ZJISTĚTE VÍCE:

Začněte třeba zajímavým videem zachycujícím expertiment testující připravenost Belgičanů postavit se porušování lidských práv - Wake up, Humans!

Zkuste si probrouzdat se zeměmi světa na interaktivní mapě lidských práv a zjistěte, jak si jaká země stojí v počtu ratifikovaných úmluv o lidských právech.

Počtěte si více v rozhovorech s lidskoprávními aktivisty a nebo začněte úvodními texty o lidských právech, o Všeobecné deklaraci, nebo o mezinárodní ochraně lidských práv...

A nebo si prostě prohlédněte tématické fotografie z celého světa!