Lidská práva

Lidská práva jsou základní práva každé lidské bytosti na této planetě. Lze k nim přiřadit 4 N: práva nezadatelná (člověk se svých práv a svobod člověk nemůže vzdát ve prospěch někoho jiného), nezcizitelná (nemohou být jednotlivci žádným způsobem odňaty), nepromlčitelná (člověk se jich může vždy dovolat) a nezrušitelná (stát je nemůže zrušit žádným právním předpisem).

Jaká práva jsou tedy těmi základními?

 

Zdroj

 

ZJISTĚTE VÍCE:

Začněte třeba zajímavým videem zachycujícím expertiment testující připravenost Belgičanů postavit se porušování lidských práv - Wake up, Humans!

Zkuste si probrouzdat se zeměmi světa na interaktivní mapě lidských práv a zjistěte, jak si jaká země stojí v počtu ratifikovaných úmluv o lidských právech.

Počtěte si více v rozhovorech s lidskoprávními aktivisty a nebo začněte úvodními texty o lidských právech, o Všeobecné deklaraci, nebo o mezinárodní ochraně lidských práv...

A nebo si prostě prohlédněte tématické fotografie z celého světa!