Finanční příjmy žen

 

  • Mapa zobrazuje předpokládaný příjem ženy a muže (v dolarech) v jednotlivých státech a jejich vzájemný poměr v roce 2013 (Zdroj: Světové ekonomické fórum).

 

*   čím vyšší je poměr mezi příjmy mužů a žen, tím více jsou jejich příjmy stejně vysoké

> 0,7 příjem ženy v poměru k příjmu muže

0,6 - 0,7

0,5 - 0,6

0,4 - 0,5

< 0,4

údaj nedostupný