O projektu

Webové stránky www.lidskaprava.cz jsou součástí vzdělávacího projektu Amnesty International zaměřeného na lidská práva s názvem Školy pro lidská práva.

Hlavním cílem projektu je vzbudit u mladých lidí zájem o lidská práva, zajímavou formou jim zprostředkovat relevantní informace, pomoci jim formovat si své postoje k zásadním otázkám a motivovat je k aktivnímu zapojení se do podpory a ochrany lidských práv svých i druhých lidí.

Toho se snažíme docílit

  • posílením kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic v této oblasti a rozšířením výchovy k lidských právům na základních a středních školách (organizujeme semináře v 9 krajích ČR)

  • spoluprací se školami na vytváření přátelštější a otevřenější atmosféry založené na hodnotách lidských práv (vč. certifikace Škol přátelských k lidským právům)

  • nabídkou přímých programů pro školy – od možnosti odběru lidskoprávního časopisu exisTENSE přes organizaci workshopů a besed na školách až po využívání interaktivního webového portálu www.lidskaprava.cz studenty i pedagogy.

 

Projekt Školy pro lidská práva je realizován českou sekcí Amnesty International.