Tvoje akce

Chraň lidská práva svá i svého okolí

(k porušování lidských práv dochází kolem tebe každý den, někdy se stačí jen ozvat)

Všem lidem na světě náleží stejná lidská práva. Sami se však vždy neuchrání, každý by se proto měl osobně o jejich ochranu zasazovat. Nepřihlížej nečinně jejich porušování, stůj si za svým názorem a nikdy se neboj ozvat. Mlčení znamená souhlas. I šikana tvého spolužáka zasahuje citelně do jeho práv a neměla by proto zůstat bez reakce okolí.


Diskutuj o lidských právech ve škole

(navrhni své/mu vyučující/mu, že uspořádáte debatu na téma lidských práv – sami nebo s pomocí lektorů Amnesty)

Během diskutování o lidských právech může každý vyjádřit svůj názor. Společně s ostatními zjistíš, jak odlišně může tuto problematiku každý vnímat a že neexistují pouze správné, nebo pouze špatné odpovědi.

Tip!: Oslovte Amnesty International, která organizuje lidskoprávní workshopy na školách a domluvte si besedu či workshop s jejími lektory:
Podívej se na nabídku školám od Amnesty:

http://www.amnesty.cz/soubor-269


Spolupracuj s lidsko-právními organizacemi

(existuje spousta možností, jak se i ty můžeš zapojit do práce neziskových organizací v České republice)

Organizace, jako jsou Amnesty International, Liga lidských práv, Člověk v tísni, nebo Český helsinský výbor, a mnoho dalších rádi uvítají jakoukoliv pomoc. Některé působí i v tvém regionu. Můžeš je ty nebo tví rodiče podpořit finančně, můžeš se zúčastnit jejich projektů, kampaní, podpořit petici či veřejnou akci nebo s  s nimi spolupracovat ve formě zajímavé stáže.

http://www.icm.cz/organizace-zabyvajici-se-lidskymi-pravy


Obhaj postoje jiných zemí na Modelu OSN

(zkus si zastupovat USA, Egypt nebo Čínu a hájit jejich politiku v Radě OSN pro lidská práva ve vzdělávacím projektu AMO)

Vyzkoušej si, jaké je to zastupovat zájmy své země na poli OSN v Radě pro lidská práva v rámci projektu Pražského studentského summitu (PSS). Každý rok se Rada věnuje závažným lidskoprávním otázkám. Jak se dívají na trest smrti v USA a jak v České republice? Dokázal bys prosadit zájmy tebou zastupovaného státu? PSS nabízí také jedinečnou možnost pochopit mezinárodní diskusi, týkající se porušování a prosazování lidských práv ve světě.

 

 

Inspirace

AKCE: mezinárodní Den lidských práv

(v den výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv  se po celém světě slaví Den lidských práv)

Každý rok se připomíná 10. prosinec, den vzniku zásadního dokumentu, Všeobecné deklarace lidských práv, jako celosvětový Den lidských práv. 
I v dnešním moderním světě se nemůže každý těšit ze všech svobod, které by mu měly patřit. Tento den slouží jako vhodná příležitost k připomenutí si, že je stále proč bojovat za lidská práva. Většina lidskoprávních organizací pořádá o tomto dni veřejné akce, zvedá povědomí o lidských právech a umožňuje různé druhy účasti a zapojení.


Sacharova cena za svobodu myšlení

(Evropská unie udílí každý rok tuto cenu výjimečným osobnostem)

Sacharova cena za svobodu myšlení je udělována již více než 20 let vytrvalým bojovníkům za lidská práva a svobodu myšlení. Je udělována každý rok obvykle kolem Dne lidských práv – 10. prosince. Mezi její laureáty patří mimo jiné československý politik Alexandr Dubček, nebo hlavní představitelka barmské opozice Aun Schan Su Ťij.

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=CS&id=42


Filmy s lidskoprávní tématikou

(Po celém světě vznikla řada velmi zajímavých snímků věnujících se různým oblastem lidských práv)

Jaký osud měla poslední slova obětí justičních vražd z padesátých let? Dokument přiblíží poslední okamžiky těch, kteří byli (ač nevinní) odsouzeni za komunistické éry k smrti a byla na nich tedy spáchána justiční vražda. Je ale také snahou tvůrců reflektovat, jak se s jejich příběhy a křivdami na nich spáchanými vyrovnala česká společnost téměř dvacet let po pádu komunistického režimu.
Osamocený statečný člověk neměl šanci říct nikomu pravdu o svém příběhu. Svěřil vše do dopisů, které však většinou k adresátům vůbec nedorazily. Zůstaly v archivech.


 

Máte vlastní tip? Napište nám: