Lidskoprávní úmluvy ve světě

 

Mapa zobrazuje stav ratifikace* vybraných mezinárodních úmluv o lidských právech. (zdroj: OSN)

Konkrétně jde o tyto úmluvy:

  • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (New York, 7. březen 1966)
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (New York, 16. prosinec 1966)
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (New York, 16. prosinec 1966)
  • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (New York, 18. prosinec 1979)
  • Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (New York, 10. prosinec 1984)
  • Úmluva o právech dítěte (New York, 20. listopad 1989)
  • Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin (New York, 18. prosinec 1990)

Stav ratifikace k 31. 1. 2014.

* jedná se o stav ratifikace, případně přijetí (označené "A"), přistoupení (označené "a") a sukcese v případě následnických států (označené "d")

svobodný stát

částečně svobodný stát

nesvobodný stát

údaj nedostupný

Zdroj: Freedom in the World 2013