10 faktů o lidských právech

  1. Lidská práva náležejí každému člověku od narození.
  2. Lidská práva patří každému člověku proto, že je člověk.
  3. Lidská práva vycházejí především z lidské důstojnosti jako hodnoty lidství.
  4. Lidská práva mají 4 ne, jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná.
  5. Lidská práva nejsou závislá na státu, i když je některý stát nemá v zákonech, stále platí.
  6. Lidská práva se dělí do několika základních skupin:osobní - politická - sociální hospodářská a kulturní - procesní.
  7. Seznam lidských práv najdete v tzv. lidskoprávních katalozích (odkaz na některé z nich najdete v sekci Dokumenty).
  8. Výčet lidských práv není konečný a nikdy konečný nebude (stále vznikají práva nová).
  9. Mezi nejzákladnější právo ze všech patří právo na život.
  10. Lidských práv se můžete dovolávat u každého soudu, v podstatě kdykoliv.

 

 

 

Kam dál:

Komentáře:

Přidat komentář