Rozhovor s Pavlou Gomba

UNICEF zřizuje ve „vyspělejších “ zemích takzvané národní výbory. Vy jste ředitelkou jednoho z nich. Co je cílem takových výborů a jaké je zastoupení UNICEFu ve státech, kde nejsou výbory.

Národní výbory jsou integrální součástí struktury UNICEF. V současné době jich celosvětově existuje 36, každý z nich funguje jako lokální nezisková organizace.

Národní výbory získávají finanční prostředky ze soukromého sektoru, propagují práva dětí a snaží se o celosvětové zviditelnění problematiky dětí ohrožovaných  chudobou, přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty, zneužíváním či vykořisťováním.

UNICEF je financován výhradně z dobrovolných příspěvků a finance získané prostřednictvím Národních výborů tvoří okolo jedné třetiny ročních příjmů UNICEF. Tyto prostředky přicházejí od nadnárodních korporací, občanské společnosti a od více než 6 milionů individuálních

UNICEF zřizuje ve „vyspělejších “ zemích takzvané národní výbory. Vy jste ředitelkou jednoho z nich. Co je cílem takových výborů a jaké je zastoupení UNICEFu ve státech, kde nejsou výbory.

Pavla Gomba: UNICEF není financován z rozpočtu OSN, ale pouze z dobrovolných příspěvků. To je důvod pro zřizování výborů ve vyspělých zemích. Tato struktura pomáhá získat prostředky na programy jinde. V současné době je asi 35 národních výborů a přibývají. UNICEF bude muset brzy řešit, zda zřizovat národní výbory v rychle se vyvíjejících zemích na střední úrovni, které ještě mají hodně vlastních problémů, ale mají také velkou vrstvu lidí, kteří jsou ochotni přispívat. Jedná se třeba o Brazílii, Rusko, Indii, Čínu, Malajsii či Thajsko. UNICEF zde také vybírá, a to beru jako pozitivní, protože to posiluje národní hrdost, ale i odpovědnost, když místní lidé přispívají na místní programy. V Rusku budeme v blízké době otevírat národní výbor. UNICEF zde brzy ukončí aktivní programy a už tam nebudeme investovat peníze právě proto, že si myslíme, že už má dostatek peněz.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.