Práva dětí ve světě

 

  • První údaj po kliknutí na danou zemi zobrazuje procenta chlapců a děvčat přihlášených do základních škol v letech 2008 - 2011 (zdroj: UNICEF).
  • Dále zobrazuje datum ratifikace Úmluvy o právech dítěte daným státem, případně přístoupení k této smlouvě(zdroj: OSN, stav ratifikace k lednu 2014).
  • Poslední údaj se vztahuje k zaznamenaným využíváním dětských vojáků na území daného státu za posledních 7 let (zdroj: Amnesty International, Child Soldiers Global Report 2008).

za posledních 7 let dokumentováno využíváni dětských vojáků

nebylo zaznamenáno využívání dětských vojáků

údaj nedostupný