Rozhovor s Pavlou Gomba

Jedním z hlavních témat UNICEF je zdraví dětí a jejich výživa, UNICEF proočkuje až 40% dětí, což je obrovské číslo. Jaké jsou hlavní překážky, které musí UNICEF překonat, aby se dostal ke všem dětem?

BHÚTÁN

Bhútán je konstituční monarchií s počtem obyvatel 716 896 (CIA Factbook). Hlavním městem je Thimphu s 89 000 obyvateli.

 

Patří mezi nejméně rozvinuté země světa. Více než 60% obyvatel Bhútánu je závislých na zemědělství a lesnictví. Bhútán je velmi skalnatý, což komplikuje výstavbu silnic do odlehlejších částí země. Hlavním ekonomickým partnerem je Indie.

 

Bhútán nedisponuje vlastními zdroji ropy ani zemního plynu a je na dovozu těchto surovin závislý. Bhútánské řeky pramení v himalájských ledovcích ve výškách okolo 5 tisíc metrů a disponují díky prudké síle velkými kapacitami vodní energie. V Bhútánu produkují hydroelektrárny 99% elektřiny, což tvoří 45% příjmů země.

Jedním z hlavních témat UNICEF je zdraví dětí a jejich výživa, UNICEF proočkuje až 40% dětí, což je obrovské číslo. Jaké jsou hlavní překážky, které musí UNICEF překonat, aby se dostal ke všem dětem?

Pavla Gomba: Jednoznačně je to dostupnost daná přírodními podmínkami. Dobrým příkladem je například Bhútán, kde je obrovský problém se dostat k pasteveckým komunitám, ty se navíc přesouvají a děti ani nejsou nikde registrovány. Je to tedy otázka přirozené dostupnosti a také politické dostupnosti. Do některých hodně uzavřených oblastí, například na jih Somálska, neměl UNICEF dlouhou dobu vůbec přístup. V Nigérii jsme se v posledních letech také setkali s odporem vůdců s očkováním dětí. Docházelo totiž k šíření poplašných zpráv, že pokud jsou děti očkovány, tak jsou neplodné a podobně. V některých okresech jsme měli zakázáno očkovat několik měsíců, což se nám nakonec podařilo prolomit, ale pro některé děti už bylo pozdě, protože očkování se musí k dětem dostat včas, ve chvíli, kdy to opravdu potřebují. Co se týče dětské obrny, v oblastech, kde se přestane třeba na půl roku očkovat, se okamžitě zvýší počet případů.

Očkování je dobrý příklad toho, proč se vyplatí do těchto programů investovat. Nemoci totiž ke svému šíření nepotřebují žádné pasy ani víza. Očkování má tedy smysl pouze tehdy, podaří-li se proočkovat úplně všechny děti na světě. Dětská obrna by tak mohla být úplně vymýcena.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.