Rozhovor s Pavlou Gomba

Čím se UNICEF zabývá a jaké jsou jeho cíle?

UNICEF je Dětským fondem Organizace spojených národů (OSN). Byl založen v roce 1946 jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 UNICEF působí pod názvem United Nations Children’s Fund, ale jeho původní zkratka byla zachována. Celosvětově se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

 

Veškerá činnost UNICEF je vedena přesvědčením, že péče o děti a jejich zdravý vývoj (výživa, přístup k nezávadné vodě, očkování, vzdělávání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním) jsou základní podmínkou rozvoje lidstva.

Čím se UNICEF zabývá a jaké jsou jeho cíle?

Pavla Gomba: UNICEF byl založen po druhé světové válce jako pomoc dětem v Evropě. Cíl byl naprosto základní – záchrana života. Prvním projektem byly dodávky sušeného mléka, a to i na území Československa. Málokdo ví, že na vůbec prvním logu UNICEF bylo dítě, které pije mléko z hrnečku.

Dalo by se říci, že i po těch šedesáti pěti letech děláme stále totéž. Asi polovina našich prostředků směřuje na zajištění samotného přežití, čili na boj s podvýživou, na zajištění dostatku pitné vody, očkování a boj s nemocemi. Kromě toho jsou důležité i dlouhodobé programy a prevence, zaměřené na věci, které se nedají vyřešit jednoduchou dodávkou, jako je vzdělání nebo ochrana dětí.

Posláním UNICEF je pomáhat tam, kde je situace dětí nejhorší. K posouzení stavu máme určená kritéria jako například dětská úmrtnost do pěti let věku, chudoba a velikost dětské populace v té dané zemi. Česká republika je pro nás už docela dávno zemí, která si je schopna pomoci sama, takže už tam finanční prostředky neproudí. Podle našich kritérií směřují do zemí, kde je nějaká krize, válečný konflikt, anebo do těch, které nejsou dostatečně rozvinuté.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.