Omezování náboženské svobody

 
  • Mapa ukazuje míru restrikcí ze strany vlády, jejichž cíle je omezení náboženské svobody v dané zemi. Posuzována je míra kontroly náboženských skupin nebo jednotlivců vládou, existence zákazu obrácení na jinou víru, omezování kázání a obracení lidí na víru určitým náboženským skupinám, snaha bránit příslušníkům některých náboženských skupin v  úkonech souvisejících s jejich vírou prostřednictvím kontroly registrace nových příslušníků a pokut. Zohledňováno je, i zda vláda omezuje svobodu vyznání prostřednictvím národní ústavy či zákony nebo nepřímo – například finanční podporou zvýhodňující určité náboženství.
  • Podle údajů z roku 2009 celkem 43 států ze 198 zemí celého světa na základě těchto kritérií patří do skupiny zemí s velmi vysokou nebo vysokou mírou státních restrikcí omezující náboženskou svobodu. Oproti tomu ve 119 státech je tato míra nízká (Zdroj: Pew Forum on Religion & Public Life • Global Restrictions on Religion, December 2009).

nízká míra reskrikce

mírná

vysoká

velmi vysoká

údaj nedostupný