Nerovnosti mezi muži a ženami

 

  • Mapa zobrazuje genderovou nerovnost ve společnosti, tj. nerovnost mezi muži a ženami v jednotlivých státech. Nejvyšší možné skóre je 1 (rovnost mezi muži a ženami) a nejnižší 0 (nerovnost mezi pohlavími). Kritérii jsou čtyři klíčové oblasti: ekonomická aktivita a příležitosti (výše platu, míra účasti a přístupu k vysoce kvalifikovaným zaměstnáním), vzdělání (přístup k základnímu a vyššímu vzdělání), politická účast (zastoupení v rozhodovacích orgánech státu) a zdraví (průměrná délka života).
  • Mapa zahrnuje 130 zemí s více 93% světové populace a zobrazuje data z roku 2012 (Zdroj: World Economic Forum: The Global Gender Gap Report 2012)

1 - 0,75

0.74 - 0.72

0.71 - 0.70

0.69 - 0.68

0.67 - 0.66

0.65 - 0.60

0,59 - 0

údaj nedostupný