Rozhovor s Pavlou Gomba

Jak vnímáte problém v přístupu ke vzdělání romských žáků v České republice?

V únoru 2012 proběhla v České republice série seminářů, kde se pedagogové z Velké Británie dělili se svými českými kolegy o zkušenosti se vzděláváním Romů a jejich integrací do britského vzdělávacího systému. Integrace se ve Velké Británii podle prezentovaných výsledků daří a žáci dosahují průměrných výsledků, i přesto, že 85% z nich navštěvovalo v Čechách a na Slovensku praktické školy.

 

zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/v-cesku-probehla-serie-seminaru-vzdelavani-romu-v-beznych-skolach-britska-praxe--93091/

Jak vnímáte problém v přístupu ke vzdělání romských žáků v České republice?

Pavla Gomba: Odhaduje se, že okolo deseti tisíc romských dětí chodí zbytečně do speciálních tříd, i přesto, že tam vůbec nepatří. V České republice to samozřejmě není problém financí, ale rozhodnutí zodpovědných orgánů a možná i nějaké kampaně napříč společností. Zdůraznila bych takovou zajímavost. UNICEF provedl před třemi lety unikátní výzkum toho, jak tuto situaci subjektivně vnímají samy děti. Když jsme se ptali, jak se česká společnost chová k určitým vybraným skupinám dětí, jestli spravedlivě či nespravedlivě, 57 % dětí řeklo, že česká společnost se k dětem z etnických menšin spravedlivě nechová.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.