Rozhovor s Pavlou Gomba

Jakým způsobem se potom demobilizovaní dětští vojáci navracejí do normálního života, do škol? Jak jim v tom může UNICEF pomoci?

Přes 100 000 dětí bylo ve více než 15 různých zemích světa zasažených konfliktem od roku 1998 reintegrováno do svých komunit. Pouze v roce 2010 UNICEF podpořil reintegraci přibližně 11 400 dětí, které byly v minulosti nějakým způsobem spojeny s ozbrojenými složkami či ozbrojenými skupinami.

Jakým způsobem se potom demobilizovaní dětští vojáci navracejí do normálního života, do škol? Jak jim v tom může UNICEF pomoci?

Pavla Gomba: UNICEF má v zemích, kde je tento problém aktuální, program demobilizace dětí. Děti žijí několik měsíců v takových táborech, kde mají k dispozici pomoc lékařů. Psycholog a sociální pracovníci jim pomáhají překonat traumata, která zažily, a také se je snaží nějakým způsobem navrátit do normálního života. Záleží i na věku dítěte. Pokud jde o malé děti, prioritou je dostat je do jejich rodiny, která se o ně dokáže postarat. U mladistvých je naší prioritou dát jim nějakou kvalifikaci, aby se mohli sami uživit. Využíváme i programu změny identity, aby tito mladí lidé mohli začít život někde jinde. Naši pracovníci, či místní organizace, pracují i s komunitou, kam se má dítě vrátit, což je velmi důležité, protože existují případy, kdy dítě právě v této komunitě spáchalo nějaké hrozné činy. Je proto důležitý i určitý očišťovací rituál a znovupřijetí do komunity. Myslím si, že je správné dát těmto dětem najevo, že se mohou vrátit zpět. Pamatuji si, že když jsme před čtyřmi lety chtěli v Sierra Leone natočit dokument o dětských vojácích, naši kolegové nám sdělili, že to nebude možné, jelikož všichni dětští vojáci již byli demobilizováni a žijí ve svých komunitách a někteří z nich dokonce již založili své vlastní rodiny. Přeci jen to již bylo asi šest let po občanské válce. Takže by asi ani nebylo vhodné jim po tolika letech připomínat, co se stalo.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.