Rozhovor s Furugh a Nilop

Jak vaši rodiče prožívali pobyt v azylovém táboře?

POLITICKÝ AZYL V ČR

Postavení uprchlíků je v ČR upravováno zákonem o azylu a azyl je poskytován podle Listiny základních práv a svobod cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Jestliže byl jednotlivci státem udělen azyl, povinností státu je vpustit pronásledovanou osobu na své území a nevydat ji pronásledujícímu státu. Stát poskytující azyl však může danou osobu podrobit určitým omezením, například určit místo pobytu apod. Azylu se nemůže dovolávat osoba, u které je důvodné podezření, že se dopustila zločinu proti míru, válečného zločinu nebo zločinu proti lidskosti. Azyl představuje silnější právní titul než je postavení uprchlíka. Ochrana poskytovaná státem, který udělil azyl, nahrazuje diplomatickou ochranu, jinak vykonávanou domovským státem.

Jak vaši rodiče prožívali pobyt v azylovém táboře?

Nilop: Rodiče po tu dobu nemohli pracovat. Táta pracoval i zadarmo. Učil v azylovém domě angličtinu.

 

Furugh: Táta hodně pracuje, nemá rád, když musí sedět na jednom místě a čekat. Je hodně akční.  Ale to mamka také. Většina rodin v azylovém táboře neměla vysoké vzdělání a neměla v plánu zůstat v České republice. Plánovali jít jinam, do jiných evropských zemí. Naši rodiče naopak říkali, že naše budoucnost je tady, v České republice.

 

Nilop: Neviděli důvod, proč bychom měli odcházet někam jinak, když tu bylo bezpečno. Taky tátovi se Česká republika velmi zalíbila tak se rozhodl tady zůstat.

 

Furugh: Mamka snášela azylový tábor špatně. Hůř než táta. Takže byla trochu v depresi a nelíbilo se jí tam. Zdejší prostředí se od toho Afghánského dost lišilo, což pro ni bylo velmi deprimující.

 

Nilop: Taky jí hodně scházela rodina. Možná, že táta cítil to samé, ale neukazoval to jako mamka.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.