Uprchlíci a migranti

 

  • Mapa zobrazuje tzv. míru čisté migrace (odhad pro rok 2016), tedy kolik lidí z dané země odchází, resp. do ni přichází na jeden tisíc obyvatel (zdroj: The World Factbook).
  • Druhý údaj na mapě představuje počet součet uprchlíků a osob v situaci shodné s uprchlíky (ale bez uprchlického statutu) pro rok 2016 (zdroj: UNHCR)
  • Třetí údaj ukazuje na stav ratifikace Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, ukazuje datum ratifikace, resp. přistoupení (písmeno „a“ za datem) k Úmluvě (zdroj: OSN)
  • Poslední údaj uvádí počet tzv. vnitřně vysídlených osob (IDPs, Internally Displaced Persons) pro rok 2016, tedy osob taktéž donucených k opuštění svých domovů, které ale – na rozdíl od uprchlíků – nepřekročily hranice svého státu. (zdroj: UNHCR)

* Čistá migrace je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých. Někdy bývá používáno označení saldo migrace. Čistá migrace může mít kladnou hodnotu v případě, že se jedná o imigrační zemi, nebo zápornou hodnotu v případě, že se jedná o emigrační zemi.

ze země více lidí odchází, než přichází (emigrační země)

do země více lidí přichází, než odchází (imigrační země)

emigrace a imigrace jsou v zemi vyrovnané

údaj nedostupný