Svoboda médií

   • Mapa zobrazuje míru svobody médií ve světě v roce 2016.
  • Kritéria: právní prostředí jednotlivých zemí, v němž média pracují (např. existence právních předpisů omezující svobodu slova v médiích a sklon vlád je využívat, existence právních a ústavních záruk svobody slova či požadavky spojené s registrací nových sdělovacích prostředků a novinářů), politické prostředí (míra politické kontroly nad obsahem zveřejňovaných zpráv, nezávislost redakcí státních i soukromých médií, přístup k informacím a zdrojům nebo oficiální cenzura či autocenzura), ekonomické prostředí medií (struktura a transparentnost vlastnictví medií, subvence států nebo jiných aktérů či dopad korupce na obsah zpráv).

 

plná svoboda médií

částečná svoboda médií

nesvoboda medií

údaj nedostupný