Dětská úmrtnost

 

  • Mapa zobrazuje počet úmrtí dětí do 1 roku na 1000 narozených dětí v jednotlivých zemích v roce 2015 (Zdroj: Světová banka).
  • Dále je u jednotlivých zemí uvedena dětskou úmrtnost v roce 1980, 1990, 2000 a 2010.

1 - 10 úmrtí

11 - 25

26 - 50

51 - 80

81 - 120

údaj nedostupný