Ostrovní země

Velká zaoceánská loď Aquarius ztroskotala u opuštěného ostrova někde v jižní části Tichého oceánu. Spolu s Tebou na lodi plulo asi 5.000 lidí. Prcháte z amerického kontinentu, na kterém zuří válka. Svět je právě v takovém rozvratu, že je velmi malá šance, že vás odtud v nejbližších letech někdo zachrání. Na ostrově jsou dobré podmínky k životu a trosečníci si z místních surovin i z trosek lodi začínají stavět obydlí. Po týdnu si lidé zvolili patnáctičlennou „Radu ostrova". Byl/a jsi zvolen/a členem/kou "Rady". Na zasedáních musíte stále častěji řešit různé konflikty. Podle rozhodnutí v těchto případech stanovujete zákony "Ostrovní země". Tvůj názor rozhoduje právě v následujících 17 problémech.