Mapa trestu smrti ve světě

   • Mapa zobrazuje postoj země k trestu smrti, tj. jeho právní zakotvení a skutečné využívání.
  • Dále jsou uvedeny statistiky doložených poprav a rozsudků trestu smrti za rok 2016 (zdroj: Amnesty International Report).
  • Poslední údaj ukazuje stav ratifikace druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech z roku 1989 usilující o zrušení trestu smrti. (zdroj: OSN)

(Pozn.: u počtu poprav slovo "minimálně" znamená, že toto číslo je doložené, ale není vyloučeno, že se poprav stalo a rozsudků bylo vyneseno více. Údaj "x+" znamená, že v zemi byly doloženy popravy či rozsudky smrti vyšší než x, ale jejich přesný počet není znám.)


zrušen pro všechny delikty

zrušen v praxi

zrušen pro zločiny nespáchané za speciálních okolností (válečný stav)

uplatňován za některé trestné činy

údaj nedostupný