Mladé životy na celách smrti

Vlády, které odsoudí mladistvé pachatele k trestu smrti, porušují mezinárodní právo týkající se lidských práv. 10. říjen je světovým dnem proti trestu smrti a Vaše šance jednat a vyzvat k ukončení poprav mladistvých pachatelů.


Selata Darabi, dvaadvacetiletá iránská žena, byla odsouzena za zločin, který údajně spáchala, když jí bylo 17 let, a v květnu 2009 byla oběšena. Místní úředníci ignorovali nařízení dvouměsíčního odkladu popravy vydaného dva týdny předtím a jejímu právnímu zástupci bylo upřeno 48 hodinové upozornění před popravou, jak je iránským právem vyžadováno. Toto údajně prohlásila ve svém posledním telefonátu s rodiči, den kdy byla zabita. „Ach matko, vidím před sebou katovu oprátku. Prosím zachraň mne.“

Delara Darabi byla odsouzena za vraždu své příbuzné v roce 2003, bylo jí 17 let. Zpočátku se k vraždě přiznala v domnění, že zachrání svého přítele před šibenicí, ale později své přiznání odvolala. Během jejího soudního procesu se soudy odmítly zabývat novými důkazy, které, jak uvedl právní zástupce, by prokázaly, že tuto vraždu spáchat nemohla. Po svém zatčení v roce 2003 byla zadržena ve věznici Rast na severu Iránu.

Ukládání trestu smrti – odebrání života státem – mladistvým pachatelům (osobám odsouzeným za činy spáchané ve věku do 18 let) je podle mezinárodního práva lidských práv naprosto zakázáno. Článek 37 Úmluvy OSN o právech dítěte jednoznačně uvádí, „za trestné činy spáchané osobami mladšími 18 let nebude ukládán trest smrti a trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění na svobodu.“

Všechny země zastoupené v OSN tuto konvenci podepsali; pouze Somálsko a USA ji neratifikovaly. Čtyři země stále popravují mladistvé pachatele: Irán, Saudská Arábie, Súdán a Jemen. V roce 2008, bylo v Iránu popraveno nejméně 8 teenagerů a údajně nejméně 140 dalších je v celách smrti.

V Súdánu, jsou souzeny čtyři osoby ve věku 17 let za údajnou účast v rebelských útocích na Chartúm, které proběhly v květnu. Pokud budou shledány vinnými, hrozí jim trest smrti. Podle Zvláštního zpravodaje OSN pro situaci lidských práv v Súdánu byla v červenci a srpnu 2008 za účast na útocích odsouzena k trestu smrti jedna sedmnáctiletá osoba a jedna údajně dokonce šestnáctiletá.

V Jemenu byl v roce 2007 popraven jeden nezletilý a další je v cele smrti, přestože jemenské zákony použití trestu smrti pro mladistvé pachatele zakazují.

Jen od srpna do listopadu 2009 (kdy tento článek vyšel) bylo provedeno pět poprav mladistvých: tři v Iránu a dvě v Saudské Arábii.

 

Irán: Plané sliby

V mnoha případech mladiství, kteří jsou v Iránu odsouzeni k smrti, jsou drženi ve vězení, dokud nedosáhnou 18 let. Někteří během tohoto období vyhrají odvolání, které proti rozsudku podali. Jiným je trest na základě odvolání zrušen a jsou po obnoveném řízení propuštěni. V případech zločinů ze msty (qesas) je rodinou oběti některým odsouzeným udělena milost a místo toho musí zaplatit tzv. krvavé peníze (diyeh). Někteří jsou popraveni.

Při ratifikaci Úmluvy o právech dítěte vznesla iránská vláda obsáhlou výhradu „neaplikovat žádná ustanovení nebo články úmluvy, které jsou neslučitelné s islámskými zákony".

V roce 2000 Výbor OSN pro práva dítěte, který monitoruje provádění Úmluvy o právech dítěte, uvedl, že tato výhrada „potencionálně neguje mnohá ustanovení této Úmluvy“. Ve skutečnosti námitky vznesené Iránem nejsou vzhledem k absolutnímu zákazu poprav mladistvých pachatelů právně přípustné, a to ať před nebo po dosažení osmnácti let.

Opakované sliby iránských soudních úředníků, že trest smrti již nebude aplikován na mladistvé pachatele, se ukázaly jako plané. I přes intenzivní a neustálou domácí kampaň vedenou iránskými ochránci lidských práv proti stávající praxi bylo od roku 1990 popraveno nejméně 44 mladistvých osob (včetně alespoň tří v roce 2009).

Poslední údaje Amnesty International vykazují, že v současné době čeká v Iránu na popravu nejméně 140 mladistvých osob, ale skutečné číslo může být vyšší, protože iránské orgány ne vždy zveřejňují informace o ještě neprovedených popravách. Někteří již mohli být od té doby, co se o jejich případu AI dozvěděla, popraveni.

V první polovině 2009 byly popraveny také tři mladistvé osoby.

 

Saudská Arábie: Systém zahalený tajemstvím

Přestože je Saudská Arábie smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte, nemá zavedená jednoznačná ochranná opatření, která by zabránila ukládání trestů smrti mladistvým pachatelům. Soudci mají pravomoci rozhodovat o plnoletosti dítěte, a tím pádem o věkové hranici trestní odpovědnosti. Toto může vést k ukládání trestů smrti mladistvým pachatelům.

V roce 2001 a opětovně v roce 2006 doporučil Výbor pro práva dítěte Saudské Arábii, aby „podnikla okamžité kroky k zastavení a – na základě zákona – zrušení trestu smrti za trestné činy spáchané osobami mladšími 18 let“.

Vláda údajně připravuje nový zákon, který zvedne plnoletost na 18 let, ale není jasné zda bude ukládání trestu smrti mladistvým pachatelům zakázáno. Zatím je mladistvým pachatelů trest smrti stále ukládán.

V roce 2006 vláda tvrdila, že mladistvým pachatelům tresty smrti neukládá. Nicméně, Amnesty International zdokumentovala několik případů mladých lidí, kteří byli odsouzeni k smrti a v několika případech popraveni. Dne 21.července 2007 v gubernii Taif na západě Saudské Arábie byla setnuta hlava Dahayanovi Rakanovi al-Subai’i. V době spáchání zločinu, za který byl odsouzen k trestu smrti, mu bylo šestnáct let. Nejméně sedm osob z těch odsouzených k trestu smrti v Saudské Arábii je považováno za mladistvé pachatele, ale skutečný počet může být vyšší, jelikož saúdskoarabský systém trestního soudnictví je zahalen tajemstvím. Amnesty International vyzývá všechny země, které ratifikovaly Úmluvu o právech dítěte, ale dodržovaly své mezinárodní závazky a ukončily všechny popravy mladistvých pachatelů.

V tomto roce k 20. výročí Úmluvy o právech dítěte zahájila světová koalice proti trestu smrti, které je AI členem, petici vyzývající k ukončení poprav mladistvých.

 

Mezinárodní den proti trestu smrti

Letošní Mezinárodní den proti trestu smrti (10. říjen) je věnován „vyučování úplnému zrušení trestu smrti“. Byly vyvinuty vzdělávací nástroje pro „výuku zrušení trestu smrti“ na středních školách a právnických fakultách.

Cílem WCADP (Mezinárodní koalice proti trestu smrti) je, aby studenti pochopili, proč je trest smrti útokem na základní lidská práva, a v konečném důsledku tedy vybavit budoucí občany nástroji k podpoře kampaně za zrušení trestu smrti. WCADP byla založena v květnu 2002 a je koalicí 96 lidsko-právních organizací, advokátních komor, odborových svazů, místních a regionálních úřadů, které se spojily ve snaze zbavit svět trestu smrti.

Od založení Mezinárodního dne proti trestu smrti v roce 2003 byly zorganizovány stovky podnětů včetně debat, koncertů, tiskových konferencí, demonstrací, peticí, vzdělávacích a kulturních akcí ve více než 60 zemí napříč pěti kontinenty. Tento mezinárodní den bude 30. listopadu následován dnem „Města pro život“ (Cities for Life), organizovaný Komunitou sv. Egidia sídlící v Římě.

Každoroční „Města pro život“, kdy se osvětlují veřejné budovy a další prostranství ve městech po celém světě, je potvrzením hodnoty života a veřejným odsouzením trestu smrti. Událost také označuje výročí zrušení trestu smrti v roce 1786 v severoitelaském Vévodství Toskánském. Toskánsko bylo prvním místem na světě, kde byl trest smrti zrušen.

V tomto roce jsou sekce a skupiny Amnesty přizváni komunitou Sv. Egidia ke spolupráci při pořádání akcí pro „Cities for Life“ ve svých místních komunitách.

 

Kam dál:

Komentáře:

Zatím žádné komentáře...

Přidat komentář