O trestu smrti s Marií

Myslím, že větší trest je doživotní vězení a nekonečné odpykávání si svého trestu. Poprava může být pro mnoho viníků vysvobozením.

28. 12. 2007 - Valné shromáždění OSN vyzvalo v prosinci k celosvětovému moratoriu na trest smrti. Učinilo tak zásadní krok směrem k jeho definitivnímu odstranění. Zástupci členských zemí OSN současně vyjadřovali vážné pochyby nad přímou souvislostí mezi trestem smrti a úbytkem kriminality… – Louise Arbourová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva

Myslím, že větší trest je doživotní vězení a nekonečné odpykávání si svého trestu. Poprava může být pro mnoho viníků vysvobozením.

Marie: No ale existence trestu smrti ve společnosti působí jako velký strašák pro možné zločince. Navíc, takové doživotní vězení znamená pro stát vysoké finanční náklady. Ty by přitom mohly posloužit k stavbě nových škol, parků, nebo alespoň finanční pomoci pozůstalým.


Obhájíš svůj postoj?...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.