Rozhovor s Pavlou Gomba

Jakými dalšími způsoby lze pomáhat dětem a podílet se na práci UNICEF?

Každá panenka UNICEF je originál, každá byla vytvořena jedním z podporovatelů UNICEF pro projekt Panenka.

 

Charitativní akce „Nejdelší fronta na záchod“, která proběhla 22. března 2012 se zúčastnilo 375 lidí a byl vytvořen nový český rekord, v roce 2011 se akce zúčastnilo 111 osob a v roce 2010 96 osob.

Vhozením dobrovolného příspěvku do symbolické kadibudky, k níž byla fronta vedena, účastníci podpořili projekty UNICEF zajišťující dětem a jejich rodinám přístup k pitné vodě, hygieně a sanitaci.

Smyslem akce bylo upozornit na problémy způsobené nedostatkem pitné vody a hygienického zázemí ve světě:


• 884 milionů lidí nemá přístup ke zdrojům pitné vody
• 2,5 miliardy lidí nemají možnost používat toaletu
• 2 miliony dětí umírají každý rok na nemoci způsobené závadnou vodou a nedostatečnou hygienou

Jakými dalšími způsoby lze pomáhat dětem a podílet se na práci UNICEF?

Pavla Gomba: Každý se může zúčastnit projektu Adoptuj panenku, na který není třeba přispívat. Lidé mohou pomoci tím, že vyrobí panenku. Stejně tak je možné zapojit se do některé, z našich kampaní. Každý rok se v rámci světového dne vody (22. března), snažíme upozornit na problém s hygienou a pitnou vodou. Tento den pořádáme například nejdelší frontu na záchod. Kdokoliv se může zapojit tím, že se do této fronty zařadí. Do kampaně se můžete zapojit i hlasováním na internetu.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.