Rozhovor s Pavlou Gomba

Měly by mít velké firmy zodpovědnost i za své subdodavatele?

Zástupci IKEA prostřednictvím svých webových stránek tvrdí, že dětská práce v zemích, kde se vyrábějí její výrobky existuje, ale IKEA ji na úrovni svých dodavatelů ani subdodavatelů nevyužívá a aktivně pracuje na její prevenci. Pokud kontroloři IKEA zjistí, že v dílnách, které využívají dochází ke zneužívání dětské práce, snaží se jednat v nejlepším zájmu dítěte. Dodavatel musí zajistit nápravný a preventivní plán zahrnující vzdělání dítěte. Pracovníci IKEA školu navštěvují a uskutečňují v dílnách dodavatelů neohlášené návštěvy. Pokud nedojde k sestavení nápravného plánu ve smluveném termínu či pokud se objeví další porušení, IKEA s dodavatelem rozváže spolupráci.

Měly by mít velké firmy zodpovědnost i za své subdodavatele?

Pavla Gomba: Ano, tak to funguje. UNICEF má systém screeningu – přijímá dary od firem, ale ne od každé. Každou firmu prověřujeme, a to i z toho hlediska, jestli někde na světě nezneužívá dětskou práci. Dobrým příkladem je IKEA, která je jednou z firem, které byly před lety obviňovány ze zneužívání dětské práce – v mnoha případech oprávněně. V některých indických dílnách na koberce děti skutečně pracovaly. Oproti běžné praxi, kdy se firmy spíše snaží takový problém zamést pod koberec, tomu tato firma věnovala velkou pozornost a za patnáct let udělala velký kus práce. Nyní se každý subdodavatel, který dodává do IKEA, musí zavázat k tomu, že umožní namátkové kontroly. Oni to skutečně dodržují a mají dokonce speciální agenturu, která v jednotlivých zemích dělá namátkové kontroly v dílnách, takže IKEA vypadla z „blacklistu“ UNICEF.


Zeptej se...Chtěli by jste se zeptat na něco jiného? Napište nám.

Navrhněte otázku vyplněním formuláře.